bombilla

LABURPENAK

ponente

HERAKLITOREN MENDEKUA. Utopia, balioak eta aukerak

Ander Gurrutxaga Abad


1. Utopia eta Ametsak. Historian zehar, bizitzeko beste modu batzuk posible egingo zituzten orainaldiak proiektatu edo etorkizunak amesteko gaitasuna izan da utopia.  Unibertso utopikoen literaturan –zenbait aldaera gorabehera- gatazkarik gabeko gizarte harmonikoak marrazten zaizkigu, pobreziari, gerrari edo goseari leku txikiena ere eskaini gabe.

2. Utopia eta Bizitza duina. Bizitza duina utopia modernoaren erreferentea da.  Hazkunde ekonomikoaren, aberastasunaren banaketaren, demokraziaren ezarpenaren edo oinarrizko ondasun materialak eskuratzearen fruituekin osatu daiteke, denak ala denak baitira gizakiaren garapena eta afektuen eta emozioen gauzatzea bultzatzen duten oinarrizko eskubideak.

3. Arrakasta, Itxaropenak eta Aukerak. Mendebaldean arrakastaren ideologia da jaun eta jabe, sortutako itxaropenen eta landutako aukeren arteko harremanean oinarritzen dena. Itxaropenak demokratizatu dira, eta arrakasta ekonomikoarekin, goranzko gizarte-mugikortasunarekin, lan oparoarekin, aurreko belaunaldienak baino handiagoak diren errentekin, kontsumoaren demokraziarekin eta bizitzan eman daitezkeen gertaeren aurreko segurtasunarekin lotu dira. Itxaropenen eta aukeren artean dagoen aldea da arazoa. Gizarte-ondoeza –argiagoa edo ilunagoa-, hoztasuna, ziurgabetasuna, instituzioekiko, ideiekiko eta pertsonekiko konpromiso eza edo balioen krisia dira zalantzen nahigabeko ondorioak.


4. Aukera, erabakia, hautaketa. I. Berlinen irakaspenei jarraiki, balioen aukera eta hautaketaren ingurukoak dira gai gatazkatsuak. Supermerkatuan hautatu eta itxaropenak eta aukerak antolatzea, hautatzea aukera izatea dela jakinda, horixe da drama. Tradiziora edo malenkonia eta pesimismo formetara itzulita ez dugu erantzunik aurkituko –Samuel Johnsonek esaten zuen iraganeko denborak hobeak iruditzen zaizkigula, iragan direlako, gure egin ditugulako eta hobeto ulertzen ditugulako-. Hautatu ditugun aukera eta balioetan oinarrituriko jardunbideei buruzko galderei erantzutean dago gakoa. Eraikitako itxaropenek eta galdutako aukerek sortu dituzten zalantza eta paradoxentzako konponbideak asmatzea da gakoa. Biek ala biek erreferenteak eta interpretatuak izateko ideia berriak behar dituzte. Horiek aurrera eramateko baldintzak eta egindakoa eta esandakoa ebaluatu eta berritzeko jardunbide egokiak behar dituzte.

5. Erantzunak eta lidergoa. Ziurgabetasunaren, ondoezaren eta utopiaren etsaiak hauek dira: horiek sortzen dituzten arrazoietarako erantzunik eza, gertaera eta ondorioen arteko nahasmena eta diru-gosea, zikoizkeria, arduragabetasuna, iruzurra, fanatismoa edo gizatasun falta bezalako balioenganako permisibitatea edo balio horien hautaketa.  Balioen artean aukeratu behar da, baina erakundeak kudeatzeko moduen, helburu instituzionalen, hezkuntzaren, pertsonen sormenaren eta eraikitakoaren berrikuntzaren artean ere aukeratu behar da, eta lidergo konprometituak eraiki. Inteligenteak, eraginkorrak eta etorkizuna marrazteko gai diren lidergoen eta gogogabeak, taktikoak eta gertaera eta gauzen konplexutasunaren gaineko ezagutzarik ez daukaten lidergoen artean aukeratu behar da. Erabakiak hartzea eta aukera izateko hautatzea eskatzen duten beste hautaketa edo erantzun batzuk dira horiek.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


moderador

EZAGUTZA SORTZEA ETA GIZARTEARI ITZULTZEA

Andoni Gartzia

 

Gizarte aurreratuen hazkunde iraunkorra aurrerapen zientifikoen garapenean oinarrituta dago. Aurrerapen zientifikoak lortzeko, gizarteok baliabide garrantzitsuak erabiltzen dituzte, ikerketaz arduratzen diren eragileek ezagutza horiek sortu eta garatzeko beharrezkoak dituzten bitarteko eta baldintzak eduki ditzaten.

Zientziaren, zientzia horren ondorioz sortutako teknologiaren, enpresek teknologia hori berrikuntza bilakarazteko prozesuen eta gizarteak horretaz egiten duen erabilpenaren (garapena eta enpleguaren sorrera) arteko harremana bideratzea funtsezkoa da zientzia-teknologia-berrikuntza-gizartea sistema eraginkorra izan dadin eta erabilitako bitartekoak garapen sozioekonomikoaren onerako izan daitezen. 

Ondoko hauek dira Garaia Gunearen bereizgarri nagusiak:

 • Sustapena: Sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza lortzeko ahalegina egin da. Sustapen honek ateak irekita ditu beste sustatzaile batzuk sartu daitezen.
 • Kontzeptua: GARAIAk, Berrikuntza bultzatzeko azpiegitura den heinean, espazio fisiko bat sortu du, unibertsitateak, teknologia zentroak eta enpresetako I+G unitate aurreratuak elkarrekin egon daitezen. Ekoizpen unitateak espazio honetatik kanpo daude. BERRIKUNTZARAKO ESPAZIOA da, eragileok ELKARRI ERAGIN diezaioten.

 Ondorioak.

-Zientzia edota Teknologia Parke bat edo Berrikuntza Gune bat sustatzeak ez du berez konpontzen bere eragin-esparruko enpresa-sareei ezagutzak eta teknologia helarazi beharrak sortzen duen arazoa.
-Hala ere, egia da ondo planifikatuta eta kudeatuta dagoen Zientzia edota Teknologia Parke bat, Unibertsitateetatik eta Teknologia Zentroetatik hurbil dagoena eta haiekin harreman zuzenak dituena, inguruneko sinergiak batu eta bideratzeko osagai garrantzitsua izango dela.
-Ingurune bakoitzeko behar eta errealitateetara egokituko den Zientzia-Teknologia-Enpresa-Gizartea sistema bat planteatu eta zehaztea administrazio publikoen ardura da.

-Prestakuntza-arloko politikak, ekintzaileentzako laguntzak, Teknologia Zentroetan eskuragarri dagoen ezagutza enpresen esku jartzeko bideak, zein I+G unitateak sortzeko eta nazioartekotze, elkar-lankidetza eta arrisku-proiektuei laguntzeko finantzaketa koordinatu beharko lirateke.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Iraitz Agirre Aranguren

Bagara egitasmoa

Iraitz Agirre Aranguren

 

Kooperatiben ibilbide historikoari begiratuta, kooperatiben errealitatearen eta errealitate kapitalista orokorraren artean desberdintasun handirik gabeko deriba eman dela ikus daiteke. Hainbat faktore daude hori azaltzeko, eta enpresaren beraren metabolismoan eta kooperatiben egiturak erreproduzitzen duen gizaki motan ikus daiteke hori, kapitalismo tipikoak erreproduzitzen duenaren oso antzekoa baita. Bost mendeko kooperatiba-esperientziaren ondoren, kooperatibismoak oro har, zein Fagor taldeak berak (esperientziaren sustatzaile den eskualdeko taldeak) norabide bat zehazten eta trakzioz eta errealismoz energiak bideratzen lagunduko dien zerumuga behar dute.   

Kooperatiba-esperientziaren ADNak (pertsona, hezkuntza, elkartasuna, lana) eta bizi dugun gizarte-errealitatearen irakurketa berritu, konplexu eta zorrotzak etorkizunerako proiektu bat ikusaraztera garamatzate.  

Bidearen jarraipena eta jauzia da aldi berean. Esperientzia honen eskutik etorri ziren ideia eraldatzaileen bidean jarraitzea da batetik. Eta bestetik, kooperatibismoaren gizarte-proiektuan jauzia ematea, belaunaldi berri batek gidatuko duen jauzia. Gizarte-proiektu honek eskualderako proiektu integral baten beharra dauka.   

Proiektu integrala eskualdeko pertsonen hainbat dimentsiotan eragingo duen proiektua da, koherentzia bateratua izango duena, bailarako hainbat gizarte-esparrutan: hezkuntzan, enpresan, gazteen prestakuntzan, etxebizitzan, komunikazioan, kulturan, lehen sektorean, ingurumenarekiko harremanean, nazioarteari ateak irekitzean, immigrazioan. Puntako bailara izateko baldintza paregabeak ditugu, garapen komunitarioaren esparruan mendebaldeko munduan ezezagunak diren mailak lortu ditzakeen eskualde esperimentala gara.  

Premisa horietatik jaio da Bagara, Debagoienako tokiko garapenean eragin asmo duen prozesua.  Garapen integralerako oinarria eta norabidea direla uste dugun lau balorek batzen gaituzte, eta lau baloreok gure lanerako esparrua zehazten dute: euskal nortasuna, iraunkortasuna, elkartasuna eta auto-antolakuntza.  

Lan-esparru horretatik abiatuta, hiru dira landu nahi diren ardatzak: sustapenaren arloa (9 gai jorratu nahi dira, eta bat egiteko gune sozial bilakatu, tokiko garapena sustatuko duten proiektu zehatzak martxan jartzeko helburuarekin). Hezkuntza (hezkuntza kolektiboko eragileak eta subjektuak elkarrekin lotu nahi dira esparru horretan, hemen ere proiektu zehatzak martxan jartzeko). Eta azkenik, kooperatibismoa sendotzeko arloa. Kooperatibak beraiek dira euren egiturak nola sendotu nahi dituzten erabaki behar dutenak, baina hasiera batean, Bagarak kooperatibei lan-esparru paregabea eskaintzen die, euren esparrutik haratago, inguruarekiko konpromiso sozialean sakondu ahal izateko.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Francisco Javier Elzo Imaz

XXI. mendeko Euskadi aitzindari batentzako balioak

Javier Elzo Imaz

 

Irailaren 1ean, “La Vanguardia” egunkarian, ESADEko irakasle diren Angel Castiñeira eta Joseph Maria Lozanoren "Gestión o Liderazgo” artikulua irakurri nuen. Egileen arabera, “Mtik (Managementetik) Lra (Leadershipera) pasatzea ausardia eta berrikuntza handiko lan eskerga izango da (…) lidergoak berekin dakarrelako niaren, bere baloreen, bere jarreren, bere emozioen eta bere arrazoien gaineko lan sakona egitea”.

Hainbat urtez defendatu dut, “mutatis mutandis”, enpresaren etorkizunerako pentsaturiko hausnarketa horiek gizartearen etorkizunerako berdin-berdin balio dutela. Hortaz, erabat egokia iruditzen zait Mahai honen gaia: “Utopia soziala (balio berriak)”. Egokia iruditzen zait, halaber, Innobasquek “Balio berritzaileetan oinarrituriko 2030eko euskal gizarte baterantz" izeneko Liburu berdearekin egindako lana.

Utopia eta kimera desberdindu behar dira. Kimera maitagarrien ipuin bat da, maiz asmo onen zerrenda gisa eta herritarren parte-hartze eskuzabalerako dei etereo gisa aurkezten zaiguna. Utopia beste gauza bat da. Utopia, lortu beharreko ilusio bat eta borrokatu beharreko ideal batzuk izateaz gain, ibili beharreko bidearen, gainditu beharreko inertzien eta konbentzitu beharreko herrikideen gaineko kontzientzia hartzea dakar. Hori guztia gizarte jakin bakoitzarentzat historiaren une jakin bakoitzean indartu beharreko balioak aztertu eta aukeratu ondoren egin behar da.

Gaur egun, euskal herritarrentzako (beste batzuk esango dute euskal gizartearentzat soilik) proiektu kolektibo bat da Utopia Euskadin. Gizarte justu eta adeitsua, bere pluraltasunaren jabe dena, etorkizunean “bera izatea” bilatzen duena, hasierako Tourainek “historizitate” gisa ulertzen zuena, beste herri batzuetan urtuko ez dena, batzuen eta besteen arteko elkarren mendekotasuna bilatzen duena, funtsezko oinarri gisa salbuespenik gabeko Giza Eskubideekiko errespetua daukana eta gehien behar dutenei lehentasunezko arreta eskainiko diena. Immigranteari harrera egin eta etorkizuneko Euskadiren eraikuntzan guztiokin batera aktiboki parte hartzeko eskatuko dion gizartea. ETArengandik behingoz libre den Euskadi.  

Helburu honetan aurrera egiteko, ondoko zortzi balio hauen sustapena proposatzen dut: konpetentzia pertsonala, “sentimendun adimena” (“inteligencia sentiente”), berrikuntza positiboekiko irekitasuna, balio instrumentalak, elkartasunezko tolerantzia eta beharrezko intolerantzia, segurtasunetik haratagoko askatasuna eta izpirituaren berraurkikuntza.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 


Mikel Gantxegi

Mundukideren utopia

Mikel Gantxegi

 

Mundukide amets bat da, duela hamar urtetik gora lauzpabost pertsona langile, kooperatibista, konprometitu eta solidarioren buruetan sortu zen ametsa… Pertsona horiek GGKE handiagoa eta profesionalagoa, jende gehiagorengana iritsiko zen erakundea sortzeko ideiarekin elkartu ziren.   Garapen sozio-ekonomikorako proiektuak garatzea eta ekimen produktibo-ekonomikoak bultzatzea helburu izango zuen GGKE bat zuten buruan. Enpresa-arloa ardatz izango zuen GGKE eraginkorragoa eta helburuak lortzera bideratuagoa egongo zena zuten buruan. MUNDUKIDE sortzea zuten buruan.

Baina ideia horren atzean zegoen bultzada argia zen. Mondragoneko kooperatiba-esperientzia zen erreferentzia nagusi eta inspirazio iturri.   

Mundukideren xedea lehenengo ameslarien buruetan zegoen hura da. HEGOALDEKO HERRIALDEEKIN ESPERIENTZIA BAT, BITARTEKOAK ETA GAUZAK EGITEKO JAKINTZA PARTEKATZEA DA XEDEA, PARTE-HARTZAILE GUZTIEN GARAPENA AHALBIDETZEKO. Hau da, euren eta gure garapena bultzatzeko. Haien kasuan, ekonomian eta gizartean oinarrituagoa dagoen garapena, eta gure kasuan, aldiz, kooperatiben printzipio eta balioen garapena.

Mundukideren jatorrizko ideia sortu zenetik, hamar urte eman ditugu bidea egiten. Amets horren atzetik urratsak eman ditugun arren, zerumuga oraindik urruti dago… baina horixe da, hain zuzen ere, ibiltzen jarraitzera bultzatzen gaituena.

Gaur egun Brasilen eta Kuban ari gara lanean. Brasileko MSTarekin eta Azukrea eta Nekazaritzaren Ministerioarekin Kuban. Garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonak eta erakundeak indartzeko prestakuntza eta laguntza teknikoa eskaintzen ari gara. Mozambikeko hiru erregiotan ari gara lanean, tokiko garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko. Eta beste lan batzuk ere bultzatzen ditugu, hala nola esperientziak trukatzeko TRUKE programa HUHEZIko LANKIrekin batera; Peruko CEDEPAS erakundeari laguntzen diogu, FISC eta Foro Rural-arekin batera; eta beste hainbat talderi ere laguntza ematen diegu.

Baina gure helburua ez da lankidetza-programak bultzatzea, proiektuak bata bestearen atzean egitea… gurekin lanean dauden pertsonen gaitasunak, prestakuntza, bizi-baldintzak eta etorkizuneko nahiak hobetzea da gure helburua. PERTSONA HORIEK AMETS BERRIAK EDUKI ETA HORIEK LORTZEKO GAITASUNA ETA KONFIANTZA IZATEA DA GURE HELBURUA.

MSTko Claudio bezala Brasilen, Rosalina de Marrupa Mozambiken, edo ACPAko Miguel Kuban.

Eta lan horretan, kooperatiben kolektiboko eragileen laguntza eta inplikazioa lortzea da MUNDUKIDEREN xedea, kooperatibista sentitzen diren emakume eta gizon guztiena.   MUNDUKIDEn profesionalak, LANKI-HUHEZIko irakasleak eta kooperatibista erretiratuez gain, Unibertsitateko ikasle eta irakasleek, kooperatibetako langile eta bazkideek eta kooperatibak eurak, instituzio gisa, parte hartzen dute.

MUNDUKIDEN HERRIALDE TXIROTUENEKIKO ELKARTASUNAREKIN ETA LANKIDETZAREKIN AMETS EGITEN JARRI NAHI DUGU KOOPERATIBETAKO KOLEKTIBOA .

Eta horrela, denok elkarrekin ibiliko dugu amets horretara garamatzan bidea.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Juan Mª Otaegui Murua

 

Juan Mª Otaegui Murua

 

Utopiaren kontzeptua kooperatibismo unibertsalaren oinarrian dago. Pertsonak erdigunean dituen mundu idealizatu baten proiekzioa kooperatibismoaren funtsezko ezaugarri komuna da.   NAKen printzipioak kooperatiben esperientzia guztiak garatzeko oinarri komunak dira.

Mondragonen kooperatiba-esperientziaz aritzea gustatuko litzaidake, hori baita bertatik bertara ezagutzen dudana. Arizmendiar utopia laburbiltzen duen adierazpen bat aukeratu beharko banu, ondoko hau izango litzateke:

“Enpresa eraldatu behar da gizartea eraldatzeko”.

Oinarri horretatik abiatuta, kooperatibismotik gizartearen beharrei erantzuteko lanari ekin zitzaion.  Gauzak horrela, lan elkartuaren kooperatibismoaz gain, hezkuntza, kreditu, nekazaritza, kontsumo, gizarte eta laguntza-zerbitzu eta etxebizitza-kooperatibismoa ere sortu ziren, bai eta ikasleentzako Alecoop, emakumeentzako Auzolagun eta ikerketaren esparruko Ikerlan bezalako esperientziak ere.  

Gizartea eraldatzen joateko asmoaren barruan kokatzen den jarduera globala da. Baina, helburua lortzeko bidean gaude?

Mondragoneko kooperatibismoa sortu zuen ikuspegian presente zegoen utopia eskutan hartu eta kooperatibismo horren bilakaera aztertuko bagenu, kooperatibismoak gizarte-eraldaketari egin dion ekarpena hutsala izan dela ondorioztatuko genuke.

Enpresa eraldatzeko eman diren urratsak, aldiz, berebizikoak izan dira.  Baina batez ere kooperatibistei beraiei eragin dien eraldaketa izan da, kooperatibisten kopurua handitzeko asmo irmoa beti presente egon bada ere.  

Eraldaketa horretan, gainera, kooperatibismoak bere Printzipioetako batzuk egokitu behar izan ditu, etengabe aldatuz doan gizarteari eta geroz eta globalago eta lehiakorragoa den testuinguru ekonomikoari egokitzeko.  

Esandakoaren harira, ondoko galdera datorkigu burura: Arizmendiarrietak bultzatutako kooperatiba-mistika osatu zuen mundu berri, justuago eta solidarioagoa helburu zuen gizartea eraldatzeko bokaziorekin erabat koherente izan gabe eratzen joan ote da Mondragonen kooperatibismoa?

Beste modu batetara egin zitekeen? Beste modu batetara egin daiteke?

Zer gertatzen da etorkizunarekin? Zein da kooperatibismoaren funtsezko erronka eta zein bere utopia?

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Joan Subirats

BITARTEKARIRIK GABEKO DEMOKRAZIA

Joan Subirats

 

Hitzaldi honetan ordezkaritza-demokraziak itxuraz bizi duen kalitate galeraren inguruan hitz egingo da, eta horrek gizartearen eta instituzio publikoaren arteko harremanetan sortu dituen arazoez: uste okerrak, urruntasuna eta absentismoa. Zeintzuk dira arrazoiak? Zeintzuk alternatibak? Besteak beste, ondoko ideiak jorratuko dira: demokrazia erabakitzailea, demokrazia parte-hartzailea, eta garai berri honek eskaintzen dituen aldaketarako aukerak eta informazioan eta komunikazioan eman diren eraldaketak. Gobernu-logikatik gobernantza-logikara aurrera nola egiten ari garen azalduko da, nola ari garen demokrazia politikoa eta demokrazia ekonomikoa hobeto lotzen, nola ari garen “guztionaren" kulturan aurrera egiten, eta horrek nola garamatzan gizarte-arazo eta ekimenetan inplikatuago egotera, hala ingurune hurbilean nola maila globalean. 

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Jonan Fernandez

Bizizikasi, bizitza hobetzeko pedagogia

Jonan Fernandez Baketik zentroko zuzendariaren hitzaldiaren laburpena

Bizizikasi, Arantzazuko Baketik bakearen zentroan lau urtez egindako lana laburbiltzen duen terminoa da. Metodologia berritzaile bat du abiapuntu eta bere jarduerak eta proiektuak gidatzen dituen berrikuntza etikoaren motorra da. Labur azalduta, bizizikasi bizitza hobetzeko pedagogia bat da.  

Pedagogia honen azalpenean sakontzen badugu, norberaren bizitza, gizartea, bizikidetza eta hezkuntza hobetzeko pedagogia dela esango genuke. Bi kontzeptu integraturen sinergiaren emaitza da: bizipena eta ikaskuntza. Geure bizipenaren kontzientziatik ikasi eta geure burua hobetu dezakegula esan nahi du.  

Kontzienteki bizi dugun hori soilik ezagutu eta ikasi dezakegu benetan. Bizizikasi pedagogia geure errealitate pertsonalaren 8 bizipen zehatzetan oinarritzen da, eta hortik 8 ikaskuntza ateratzen ditu. Gaitasun didaktiko handiko zortzi bizipen dira, gizakiaren ezaugarri berezkoenen eta unibertsalenen parte direnak, eta gaitasun didaktiko handia dutenak, funtsezkoena irakasten digutelako.

Ondoko hauek dira zortzi bizipen horiek: mugapena, esker ona, kontzientzia, giza duintasuna, elkarrizketa, enpatia, pazientzia eta maitasuna. Bizizikasi pedagogiak bizipen horiez jabetzeko mailakako prozesu aktiboa proposatzen du, esperientzia horiek bizitzaren, bizikidetzaren eta hezkuntzaren inguruko ikaskuntza iraunkor bilakarazteko.

Horietako lau oinarrizko ikaskuntzak dira: giza izaeraren mugen, esker onaren zentzuaren, kontzientzia entzutearen eta giza duintasunaren esanahiaren ikaskuntzak. Beste hiru instrumentalak dira:  elkarrizketaren plusaren, enpatiaren plusaren eta pazientziaren plusaren ikaskuntzak. Zortzigarrena eta azkena, maitasunaren funtsezko ikaskuntza da.

Bizizikasi pedagogiaren lehentasunezko ezarpen-esparrua berrikuntza da, hain zuzen ere, berrikuntzaren etika baten oinarriak zehaztu eta ezartzeko egiten duen ekarpena.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Txomin García

ENPRESAKO GIZARTE BERRIKUNTZA

Txomin García

 

Azkenaldian, foro, mintegi eta eguneroko solasaldietan hitz bat nabarmendu da beste guztien gainetik: “krisia”. Aldi berean, enpresaren esparruan, “krisiaren” aurrean indar handiz agertzen zaigu berrikuntza terminoa, enpresak aurrera jarraitzeko daukan bide bakar gisa. Baina enpresari gagozkiola, berrikuntza hitzak ondoko esanahiak izan behar ditu: lehiakortasuna, aukerak baliatzeko gaitasuna… Eta itzuli gara berriro hasierara. Zer uste dugu egin dutela enpresek hasieratik, arrakasta gehiago ala gutxiagorekin? Berritzea, lehiakortasuna hobetzeko egokitzea eta aukerak baliatzea. Gizakiaren, enpresaren eta gizartearen garapenak berezkoa izan du berrikuntza, egokitzearen kontzeptua loturik izan duelako: bizirauteko, lehiatzeko, garatzeko. Hortaz, urrunago joan behar dugu, eta esparru “berri eta ezezagun” batean lehiakortasun iraunkorra eraikitzeko gako errealak aurkitu behar ditugu.  

Garai aldaketa” bizi dugu, eta garai berri horretara egokituko den enpresa-paradigma berria sortu behar dugu. Berrikuntza, egiten dugunaren emaitza izango da beti, eta zer egin behar dugun eta nola egin behar dugun jakitea, eta egin behar dugun hori ondo egitea izango da garrantzitsuena.

Garai berriok lehiatzeko modu berriak ekarriko dizkigute, eta lehiakortasunaren faktore berriak menderatzen dituzten enpresak, eta itzuliko ez diren "garai zaharretarako" prestaturik dauden erakundeen muga guztiak (kasu askotan “kultura korporatiboa” bera barne) gainditzen dituzten enpresak izango dira garaile.

Lehiakortasun faktore berriak hiru ardatzen inguruan eraiki beharko dira: pertsonak, espazioa eta denbora. Hiru aldagai horien dimentsioek aurrekaririk gabeko aldaketa kualitatibo eta kuantitatibo handia bizi izan dute oso denbora erlatibo gutxian, eta horien aurrean gaur egun ditugun antolakuntza-baliabideak (kudeaketa eta antolakuntza-ereduak, pertsonen rola, liderren profilak, lidergo eta harreman motak) gaindituta daude eta berriz diseinatu beharko dira.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Pablo Angulo

Utopia Kooperatiboa (Kooperazioa)

Pablo Angulo Bárcena

 

Desberdintasunek markatutako gizarte batean, helburu sozial eta enpresa-helburu edota helburu ekonomikoen arteko lotura estua -eta estrategikoa- ezartzea du helburu gizarte-ekonomiak (solidarioa ere badenak).  

Hainbat jarduera-esparrutan aritzen denez, mezu nagusietan jarri behar du arreta –garaian garaiko ezaugarriekin bat etorrita-. Kasu honetan hiru proposatzen ditut, enpresaren jarduerarekin duten harreman estua dela-eta:  berrikuntza, nazioartekotzea eta integrazioa.  

Politika publikoek, hainbat bitartekoren bidez, esparru horien garapenean paper garrantzitsua daukate, eta horren eraginak ondo aztertu beharko dira, gizarte-berrikuntza indartu dezaketelako edo ekimen horiek erabili eta suntsitu ditzaketelako.

Gizarte ekonomiaren edota gaur egun Laugarren Sektorea izena hartu duen horren etorkizunaren gaineko eragin guztiak ulertzen lagunduko digun utopia (etengabe hazteko bidea) aurkeztea da helburua, etorkizuna eta eginda dauden prospektiba fidagarriak aintzat hartuta.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 

ponente

Patxi Ormazabal

Vitoria-Gasteiz 1948

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales                                                                   

Histórico
Profesor de la Universidad de Deusto
Presidente de las Juntas Generales de Álava
Teniente alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vicepresidente del Parlamento Vasco
Consejero del Gobierno Vasco 1995-2006

Actualmente
MCC – Mondragón Corporación Cooperativa - Responsable de Relaciones Institucionales
KONFEKOOP – Confederación de Cooperativas de Euskadi - Presidente
FUNKO Confederación de Fundaciones de Euskadi - Presidente

Buy Viagra Online Cheap Uk. Generic drugs at EXTRA LOW PRICESViagra buy in usa buy accutane pills online kamagra buy london viagra online cheapest female viagra online canada female viagra uk online can i buy zithromax over the counter. Prandin discount coupons buy viagra online from usa female viagra online shopping buy nolvadex online in australia pfizer viagra online canada buy clomid us. Kamagra for sale in the uk accutane pills size taking accutane with diet pills kamagra jelly for sale uk kamagra for sale uk do accutane pills expire. Kamagra jelly uk next day delivery coupon for prandin acne pills like accutane buy viagra online us buy viagra from usa online where to buy nolvadex australia. Where to buy nolvadex in melbourne kamagra oral jelly for sale uk can you buy viagra online in the usa pfizer viagra online cost. Where to buy viagra online us buying zithromax in mexico viagra online cheapest price can you buy zithromax in mexico where can i buy female viagra in the uk. Buy viagra online in usa can accutane pills be crushed accutane pills price in india does accutane effects birth control pills cheapest kamagra online uk. Accutane pills online accutane weight loss pills accutane skin pills where to buy clomid in us zithromax capsules buy real viagra buy online. Clomid buy online usa buy liquid zithromax online buy clomid from usa pfizer viagra online canadian pharmacy buy female viagra canada kamagra for sale manchester. Zithromax buying kamagra jelly online uk buy nolvadex online australia female viagra in the uk viagra online buy usa buy zithromax cheap can you buy nolvadex in australia. Buy nolvadex australia azithromycin zithromax buy viagra online purchase uk accutane diet pills pfizer viagra online purchase kamagra for sale london. Buy viagra online in the usa where to buy clomid in usa novo nordisk prandin coupon ez online pharmacy buy viagra usa kamagra for sale in birmingham kamagra gel for sale uk. Kamagra jelly uk fast delivery clomid buy usa buy viagra online in us where to buy gold max female viagra in australia zithromax uk buy buy liquid nolvadex australia. Female viagra online australia viagra online discount codes accutane pills wiki Ventolin inhaler canada pharmacy viagra online cheap uk clomid buy in usa. pharmacy online shop ireland kamagra express delivery uk buy real viagra online usa buy zithromax over counter prandin manufacturer coupon. Pfizer viagra online bestellen kamagra tablets for sale uk buy viagra online cheap usa viagra usa buy online cheapest place to buy viagra online. Viagra buy online usa zithromax 1g buy buy nolvadex pct australia viagra buy usa.

Viagra PhilippsburgBad LobensteinAltenkirchenViagra Villingen-SchwenningenZweibrückenBad FrankenhausenSchwarzenbach an der SaaleViagra DasselVerl


Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill
Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill
Viagra 240 Pills 50mg $255 - $1.06 Per pill
Viagra 60 Pills 100mg $95 - $1.58 Per pill
Viagra 60 Pills 100mg $95 - $1.58 Per pill
Viagra 60 Pills 50mg $85 - $1.42 Per pillViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Pharmacy online uk international delivery Jelly viagra to buy Is propranolol sold over the counter Albuterol online prescription


Mount MorrisEl CerritoWacoBakerViagra Prairie Du Chien
RawlinsBridgevilleMc Call CreekSaint JohnsburyCedarville
RockhamptonTerraceTweed HeadsViagra La TrobeViagra Mount Isa


Buying viagra in soho buy canadian generic viagra online discount card for levitra cardura 3 mg over the counter replacement for hydrochlorothiazide. Comprar viagra generico en españa cardura 4 mg use cardura 30cpr div 2mg can i buy propranolol in spain buy kamagra oral jelly in australia. Cardura 0.4 mg kamagra oral jelly western australia buying viagra amsterdam buying viagra in guatemala buying viagra at chemist cardura 1 mg uses comprar viagra generico en farmacia sin receta. cheapest generic viagra online uk cardura xl 8 mg 30 kontrollu salim tableti yan etkileri comprar viagra natural en barcelona. Buying viagra in dublin cardura dosage for bph buy kamagra oral jelly australia order hydrochlorothiazide over the counter. Where to buy kamagra oral jelly in australia cardura tab 2mg buying viagra in hawaii cardura 8 mg etken madde. Cardura 4 mg 90 tablet fiyatı is there an over the counter version of hydrochlorothiazide cardura 1 mg dosage. Donde comprar viagra generico en barcelona discount prices on levitra carduran xl 4 mg pfizer over the counter hydrochlorothiazide 25 mg. cheapest viagra online in uk lexapro 15 mg tablets cardura 2 mg cardura 4 mg dosage buy viagra from canada online can i buy propranolol over the counter in spain. Buy viagra cheap australia cardura 10 mg donde comprar viagra generico en mexico viagra to buy in canada. Cardura xl 4mg where to buy kamagra in sydney onde comprar viagra generico online over the counter version of hydrochlorothiazide cardura 8 mg yan etkileri. Comprar viagra generico en farmacia buying viagra in denmark viagra where to buy in canada buy kamagra oral jelly sydney medicine cardura 4 mg prescription drug prices us vs canada. Buy propranolol europe where to buy kamagra oral jelly in perth comprar viagra natural en madrid comprar viagra generico en españa contrareembolso. Buy cheap kamagra australia buy kamagra oral jelly online for australia cardura 1 mg tablet cardura 30 mg carduran neo 4 mg comprar viagra natural en españa. Buy kamagra online australia viagra where to buy canada buy propranolol online europe cardura tablet 4 mg 20 tb.

 • Viagra in Richardson
 • Viagra in Anaheim
 • Viagra in Concord
 • Viagra in Powell river
 • Viagra in Norman
 • Viagra in Oakland


Amitriptyline 10mg for ibs amitriptyline hcl 20 mg citalopram 40 mg and amitriptyline where to get a prescription for viagra online. Amitriptyline sleep 25 mg amitriptyline 25 mg obat untuk apa wo kann man in usa viagra kaufen generic viagra for sale online. Amitriptyline buy uk amitriptyline migraine 10mg Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill viagra medicine online levitra. Amitriptyline hydrochloride tablets ip 25 mg buy viagra for less amitriptyline 25 mg for insomnia price for viagra 50 mg gulf amitriptyline 25 mg. Cheapest price for viagra online amitriptyline 10mg for overactive bladder viagra brand online amitriptyline hcl 500 mg losing weight on amitriptyline 10mg. Amitriptyline 10mg dose amitriptyline 50 mg tablet amitriptyline 25 mg untuk apa sandoz amitriptyline hcl 10mg obat kuat viagra usa malang amitriptyline hcl tablets 25 mg. Viagra generico acquisto on line viagra price in united states medication amitriptyline 25mg comprar viagra online em portugal amitriptyline ld50. Amitriptyline for anxiety 10mg amitriptyline 50 mg prices amitriptyline elavil 10 mg tablet amitriptyline hcl 10mg for headaches amitriptyline sleep 10mg. Amitriptyline 200 mg dose viagra overnight usa red cialis viagra usa amitriptyline 50 mg effets secondaires. Amitriptyline 10mg for ocd amitriptyline 5 mg for anxiety amitriptyline hcl - 25 mg oral tablet viagra generico acquisto online endep 50 amitriptyline hydrochloride. Amitriptyline hcl 100 is viagra a prescription drug in the usa herbal viagra pills for sale amitriptyline 25 mg hair loss amitriptyline hydrochloride tablets 50 mg. Where to get prescription for viagra amitriptyline tablets ip 10mg amitriptyline 20 mg tablets comprar viagra online es seguro single viagra pills for sale. Generic viagra for sale in canada usa viagra 400mg comprar viagra online foro amitriptyline 100mg for sleep amitriptyline 300mg canadian online generic viagra. Amitriptyline 10 mg obat untuk apa amitriptyline hcl 10mg nz best prices for viagra 100mg can i buy viagra for my boyfriend viagra cost in us. Amitriptyline back pain 10mg i am taking 10mg amitriptyline afbouwen amitriptyline 20 mg amitriptyline 10 mg espanol comprar viagra online en mexico. Viagra online finland online pharmacy ireland viagra amitriptyline 150 milligrams amitriptyline 10 mg and citalopram Kamagra tablets next day delivery uk amitriptyline hcl 20 mg.

 • buy cheapest generic viagra online
 • cheapest place to buy viagra online uk
 • cheapest viagra online to buy


Drug store online uk Nolvadex online usa Hoodia canada buy


Erythromycin dosage for horses erythromycin cream for eyes dosage what is the dosage for finasteride topical erythromycin vs clindamycin for acne. Erythromycin benefits for acne what is the dosage for finasteride dosage for finasteride for hair loss does erythromycin topical gel work for acne erythromycin for prokinetic dose. Erythromycin estolate for oral suspension viagra cialis kaufen ohne rezept dose of erythromycin for gastroparesis. Cheap generic viagra next day delivery erythromycin dosage for 2 year old finasteride dosage for acne where can i buy viagra in toronto. Finasteride dosage for mtf cheap generic viagra free shipping buy viagra in vancouver bc finasteride dosage for hair loss buy generic viagra from uk. Erythromycin ophthalmic ointment dosage for neonates instructions for applying erythromycin eye ointment viagra kaufen ohne rezept in deutschland. Erythromycin ointment dosage for pink eye buy apcalis uk erythromycin solution for acne reviews buy generic viagra sildenafil viagra kaufen ohne rezept in holland. Generic viagra cialis canada finasteride dosage for acne oral erythromycin for acne reviews buy apcalis oral jelly erythromycin for acne dosage. Order viagra online canada mastercard buy apcalis tazorac vs retin a for acne oral erythromycin reviews for acne erythromycin 250 mg for acne erythromycin for pink eye in infants. Erythromycin topical solution for acne reviews erythromycin for acne finasteride dosage for baldness erythromycin stearate dosage for acne. Buy erythromycin for acne erythromycin eye ointment dosage for conjunctivitis topical erythromycin for acne reviews is erythromycin safe for penicillin allergy. Erythromycin benzoyl peroxide topical gel for acne where can i buy viagra in vancouver how much cipro for a bladder infection erythromycin dosage for pitted keratolysis. Erythromycin vs clindamycin for acne erythromycin eye ointment dosage for newborns erythromycin for rosacea dosage can you buy viagra over counter in canada. Where can i buy viagra in montreal erythromycin eye ointment for infants erythromycin doses for chest infection. Erythromycin dose for gastroparesis erythromycin cream for acne reviews where can you buy viagra in vancouver buy generic viagra cialis levitra. Buy generic viagra online australia viagra zum kaufen ohne rezept where can i buy canadian viagra erythromycin ointment for newborns drug information. Buy cialis online free shipping erythromycin cream for acne erythromycin dosage for adults acne erythromycin ophthalmic ointment for penicillin allergy. Buy generic viagra overnight delivery buy erythromycin for fish how much does cipro cost without insurance erythromycin for uti dosage. Erythromycin 250 mg for uti dose of erythromycin for urinary tract infection erythromycin dosage for 3 year old. Kann man viagra in deutschland ohne rezept kaufen erythromycin for allergic to penicillin reviews on erythromycin gel for acne erythromycin stearate for oral suspension. Erythromycin dosage for urinary tract infection viagra kaufen ohne rezept ohne kreditkarte how much cipro for urinary tract infection. How much ciprofloxacin for gonorrhea ipad with retina display vs sony xperia z tablet where to buy viagra in vancouver bc viagra kaufen ohne rezept hamburg. Viagra montreal where buy Viagra 360 Pills 100mg $369 - $1.03 Per pill erythromycin dosage for atypical pneumonia how much ciprofloxacin to take for gonorrhea.

 • pharmacy online in ireland
 • pharmacy online ireland
 • buy cheapest viagra online uk
 • buy pharmacy online ireland
 • pharmacy online northern ireland
 • pharmacy technician courses online in ireland
 • where is the cheapest place to buy viagra online
 • drug prices canada vs us


< Purchase finasteride 5mg :: Online viagra españa >

moderador

José María Larrañaga Bolinaga

Ingeniero Técnico. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.

Master en dirección de empresas cooperativas. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.                                                                


- Socio cooperativista y miembro del Consejo Rector en Copreci (1963)
- Director de Personal y rector de Ederlan S, Coop (1970)
- Director de Personal de Fagor Electrodomésticos y miembro del Consejo General de Ularco, entidad que agrupaba a las 12 cooperativas del Grupo Fagor (1981)
- Director de formación y difusión cooperativa en Otalora, centro de formación de MCC (1987)
- Director del Instituto Cooperativo Universitario KUI (1999)
- Profesor de La Universidad Mondragón e impartición de Master MBA y cursos para empresarios (1999-2006)
- Miembro del Consejo Superior de Cooperativas Vascas (1999)
- Concejal del Ayuntamiento de Escoriaza durante cuatro legislaturas 
- Ha participado en la creación y presidido la Ikastola Jose Arana de Escoriaza y la Escuela de Magisterio de Escoriaza y ha presidido el Instituto Almen de Enseñanza Secundaria.
- Es profesor invitado en las Universidades de Salamanca, Universidad del País Vasco (UPV); Universidad de Deusto; Universidad Javierana de Cali (Colombia); Universidad Minuto de Dios de Bogotá (Colombia), Universidad de Zaragoza, etc.

fgh