bombilla

LABURPENAK

ponente

HERAKLITOREN MENDEKUA. Utopia, balioak eta aukerak

Ander Gurrutxaga Abad


1. Utopia eta Ametsak. Historian zehar, bizitzeko beste modu batzuk posible egingo zituzten orainaldiak proiektatu edo etorkizunak amesteko gaitasuna izan da utopia.  Unibertso utopikoen literaturan –zenbait aldaera gorabehera- gatazkarik gabeko gizarte harmonikoak marrazten zaizkigu, pobreziari, gerrari edo goseari leku txikiena ere eskaini gabe.

2. Utopia eta Bizitza duina. Bizitza duina utopia modernoaren erreferentea da.  Hazkunde ekonomikoaren, aberastasunaren banaketaren, demokraziaren ezarpenaren edo oinarrizko ondasun materialak eskuratzearen fruituekin osatu daiteke, denak ala denak baitira gizakiaren garapena eta afektuen eta emozioen gauzatzea bultzatzen duten oinarrizko eskubideak.

3. Arrakasta, Itxaropenak eta Aukerak. Mendebaldean arrakastaren ideologia da jaun eta jabe, sortutako itxaropenen eta landutako aukeren arteko harremanean oinarritzen dena. Itxaropenak demokratizatu dira, eta arrakasta ekonomikoarekin, goranzko gizarte-mugikortasunarekin, lan oparoarekin, aurreko belaunaldienak baino handiagoak diren errentekin, kontsumoaren demokraziarekin eta bizitzan eman daitezkeen gertaeren aurreko segurtasunarekin lotu dira. Itxaropenen eta aukeren artean dagoen aldea da arazoa. Gizarte-ondoeza –argiagoa edo ilunagoa-, hoztasuna, ziurgabetasuna, instituzioekiko, ideiekiko eta pertsonekiko konpromiso eza edo balioen krisia dira zalantzen nahigabeko ondorioak.


4. Aukera, erabakia, hautaketa. I. Berlinen irakaspenei jarraiki, balioen aukera eta hautaketaren ingurukoak dira gai gatazkatsuak. Supermerkatuan hautatu eta itxaropenak eta aukerak antolatzea, hautatzea aukera izatea dela jakinda, horixe da drama. Tradiziora edo malenkonia eta pesimismo formetara itzulita ez dugu erantzunik aurkituko –Samuel Johnsonek esaten zuen iraganeko denborak hobeak iruditzen zaizkigula, iragan direlako, gure egin ditugulako eta hobeto ulertzen ditugulako-. Hautatu ditugun aukera eta balioetan oinarrituriko jardunbideei buruzko galderei erantzutean dago gakoa. Eraikitako itxaropenek eta galdutako aukerek sortu dituzten zalantza eta paradoxentzako konponbideak asmatzea da gakoa. Biek ala biek erreferenteak eta interpretatuak izateko ideia berriak behar dituzte. Horiek aurrera eramateko baldintzak eta egindakoa eta esandakoa ebaluatu eta berritzeko jardunbide egokiak behar dituzte.

5. Erantzunak eta lidergoa. Ziurgabetasunaren, ondoezaren eta utopiaren etsaiak hauek dira: horiek sortzen dituzten arrazoietarako erantzunik eza, gertaera eta ondorioen arteko nahasmena eta diru-gosea, zikoizkeria, arduragabetasuna, iruzurra, fanatismoa edo gizatasun falta bezalako balioenganako permisibitatea edo balio horien hautaketa.  Balioen artean aukeratu behar da, baina erakundeak kudeatzeko moduen, helburu instituzionalen, hezkuntzaren, pertsonen sormenaren eta eraikitakoaren berrikuntzaren artean ere aukeratu behar da, eta lidergo konprometituak eraiki. Inteligenteak, eraginkorrak eta etorkizuna marrazteko gai diren lidergoen eta gogogabeak, taktikoak eta gertaera eta gauzen konplexutasunaren gaineko ezagutzarik ez daukaten lidergoen artean aukeratu behar da. Erabakiak hartzea eta aukera izateko hautatzea eskatzen duten beste hautaketa edo erantzun batzuk dira horiek.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


moderador

EZAGUTZA SORTZEA ETA GIZARTEARI ITZULTZEA

Andoni Gartzia

 

Gizarte aurreratuen hazkunde iraunkorra aurrerapen zientifikoen garapenean oinarrituta dago. Aurrerapen zientifikoak lortzeko, gizarteok baliabide garrantzitsuak erabiltzen dituzte, ikerketaz arduratzen diren eragileek ezagutza horiek sortu eta garatzeko beharrezkoak dituzten bitarteko eta baldintzak eduki ditzaten.

Zientziaren, zientzia horren ondorioz sortutako teknologiaren, enpresek teknologia hori berrikuntza bilakarazteko prozesuen eta gizarteak horretaz egiten duen erabilpenaren (garapena eta enpleguaren sorrera) arteko harremana bideratzea funtsezkoa da zientzia-teknologia-berrikuntza-gizartea sistema eraginkorra izan dadin eta erabilitako bitartekoak garapen sozioekonomikoaren onerako izan daitezen. 

Ondoko hauek dira Garaia Gunearen bereizgarri nagusiak:

 • Sustapena: Sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza lortzeko ahalegina egin da. Sustapen honek ateak irekita ditu beste sustatzaile batzuk sartu daitezen.
 • Kontzeptua: GARAIAk, Berrikuntza bultzatzeko azpiegitura den heinean, espazio fisiko bat sortu du, unibertsitateak, teknologia zentroak eta enpresetako I+G unitate aurreratuak elkarrekin egon daitezen. Ekoizpen unitateak espazio honetatik kanpo daude. BERRIKUNTZARAKO ESPAZIOA da, eragileok ELKARRI ERAGIN diezaioten.

 Ondorioak.

-Zientzia edota Teknologia Parke bat edo Berrikuntza Gune bat sustatzeak ez du berez konpontzen bere eragin-esparruko enpresa-sareei ezagutzak eta teknologia helarazi beharrak sortzen duen arazoa.
-Hala ere, egia da ondo planifikatuta eta kudeatuta dagoen Zientzia edota Teknologia Parke bat, Unibertsitateetatik eta Teknologia Zentroetatik hurbil dagoena eta haiekin harreman zuzenak dituena, inguruneko sinergiak batu eta bideratzeko osagai garrantzitsua izango dela.
-Ingurune bakoitzeko behar eta errealitateetara egokituko den Zientzia-Teknologia-Enpresa-Gizartea sistema bat planteatu eta zehaztea administrazio publikoen ardura da.

-Prestakuntza-arloko politikak, ekintzaileentzako laguntzak, Teknologia Zentroetan eskuragarri dagoen ezagutza enpresen esku jartzeko bideak, zein I+G unitateak sortzeko eta nazioartekotze, elkar-lankidetza eta arrisku-proiektuei laguntzeko finantzaketa koordinatu beharko lirateke.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Iraitz Agirre Aranguren

Bagara egitasmoa

Iraitz Agirre Aranguren

 

Kooperatiben ibilbide historikoari begiratuta, kooperatiben errealitatearen eta errealitate kapitalista orokorraren artean desberdintasun handirik gabeko deriba eman dela ikus daiteke. Hainbat faktore daude hori azaltzeko, eta enpresaren beraren metabolismoan eta kooperatiben egiturak erreproduzitzen duen gizaki motan ikus daiteke hori, kapitalismo tipikoak erreproduzitzen duenaren oso antzekoa baita. Bost mendeko kooperatiba-esperientziaren ondoren, kooperatibismoak oro har, zein Fagor taldeak berak (esperientziaren sustatzaile den eskualdeko taldeak) norabide bat zehazten eta trakzioz eta errealismoz energiak bideratzen lagunduko dien zerumuga behar dute.   

Kooperatiba-esperientziaren ADNak (pertsona, hezkuntza, elkartasuna, lana) eta bizi dugun gizarte-errealitatearen irakurketa berritu, konplexu eta zorrotzak etorkizunerako proiektu bat ikusaraztera garamatzate.  

Bidearen jarraipena eta jauzia da aldi berean. Esperientzia honen eskutik etorri ziren ideia eraldatzaileen bidean jarraitzea da batetik. Eta bestetik, kooperatibismoaren gizarte-proiektuan jauzia ematea, belaunaldi berri batek gidatuko duen jauzia. Gizarte-proiektu honek eskualderako proiektu integral baten beharra dauka.   

Proiektu integrala eskualdeko pertsonen hainbat dimentsiotan eragingo duen proiektua da, koherentzia bateratua izango duena, bailarako hainbat gizarte-esparrutan: hezkuntzan, enpresan, gazteen prestakuntzan, etxebizitzan, komunikazioan, kulturan, lehen sektorean, ingurumenarekiko harremanean, nazioarteari ateak irekitzean, immigrazioan. Puntako bailara izateko baldintza paregabeak ditugu, garapen komunitarioaren esparruan mendebaldeko munduan ezezagunak diren mailak lortu ditzakeen eskualde esperimentala gara.  

Premisa horietatik jaio da Bagara, Debagoienako tokiko garapenean eragin asmo duen prozesua.  Garapen integralerako oinarria eta norabidea direla uste dugun lau balorek batzen gaituzte, eta lau baloreok gure lanerako esparrua zehazten dute: euskal nortasuna, iraunkortasuna, elkartasuna eta auto-antolakuntza.  

Lan-esparru horretatik abiatuta, hiru dira landu nahi diren ardatzak: sustapenaren arloa (9 gai jorratu nahi dira, eta bat egiteko gune sozial bilakatu, tokiko garapena sustatuko duten proiektu zehatzak martxan jartzeko helburuarekin). Hezkuntza (hezkuntza kolektiboko eragileak eta subjektuak elkarrekin lotu nahi dira esparru horretan, hemen ere proiektu zehatzak martxan jartzeko). Eta azkenik, kooperatibismoa sendotzeko arloa. Kooperatibak beraiek dira euren egiturak nola sendotu nahi dituzten erabaki behar dutenak, baina hasiera batean, Bagarak kooperatibei lan-esparru paregabea eskaintzen die, euren esparrutik haratago, inguruarekiko konpromiso sozialean sakondu ahal izateko.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Francisco Javier Elzo Imaz

XXI. mendeko Euskadi aitzindari batentzako balioak

Javier Elzo Imaz

 

Irailaren 1ean, “La Vanguardia” egunkarian, ESADEko irakasle diren Angel Castiñeira eta Joseph Maria Lozanoren "Gestión o Liderazgo” artikulua irakurri nuen. Egileen arabera, “Mtik (Managementetik) Lra (Leadershipera) pasatzea ausardia eta berrikuntza handiko lan eskerga izango da (…) lidergoak berekin dakarrelako niaren, bere baloreen, bere jarreren, bere emozioen eta bere arrazoien gaineko lan sakona egitea”.

Hainbat urtez defendatu dut, “mutatis mutandis”, enpresaren etorkizunerako pentsaturiko hausnarketa horiek gizartearen etorkizunerako berdin-berdin balio dutela. Hortaz, erabat egokia iruditzen zait Mahai honen gaia: “Utopia soziala (balio berriak)”. Egokia iruditzen zait, halaber, Innobasquek “Balio berritzaileetan oinarrituriko 2030eko euskal gizarte baterantz" izeneko Liburu berdearekin egindako lana.

Utopia eta kimera desberdindu behar dira. Kimera maitagarrien ipuin bat da, maiz asmo onen zerrenda gisa eta herritarren parte-hartze eskuzabalerako dei etereo gisa aurkezten zaiguna. Utopia beste gauza bat da. Utopia, lortu beharreko ilusio bat eta borrokatu beharreko ideal batzuk izateaz gain, ibili beharreko bidearen, gainditu beharreko inertzien eta konbentzitu beharreko herrikideen gaineko kontzientzia hartzea dakar. Hori guztia gizarte jakin bakoitzarentzat historiaren une jakin bakoitzean indartu beharreko balioak aztertu eta aukeratu ondoren egin behar da.

Gaur egun, euskal herritarrentzako (beste batzuk esango dute euskal gizartearentzat soilik) proiektu kolektibo bat da Utopia Euskadin. Gizarte justu eta adeitsua, bere pluraltasunaren jabe dena, etorkizunean “bera izatea” bilatzen duena, hasierako Tourainek “historizitate” gisa ulertzen zuena, beste herri batzuetan urtuko ez dena, batzuen eta besteen arteko elkarren mendekotasuna bilatzen duena, funtsezko oinarri gisa salbuespenik gabeko Giza Eskubideekiko errespetua daukana eta gehien behar dutenei lehentasunezko arreta eskainiko diena. Immigranteari harrera egin eta etorkizuneko Euskadiren eraikuntzan guztiokin batera aktiboki parte hartzeko eskatuko dion gizartea. ETArengandik behingoz libre den Euskadi.  

Helburu honetan aurrera egiteko, ondoko zortzi balio hauen sustapena proposatzen dut: konpetentzia pertsonala, “sentimendun adimena” (“inteligencia sentiente”), berrikuntza positiboekiko irekitasuna, balio instrumentalak, elkartasunezko tolerantzia eta beharrezko intolerantzia, segurtasunetik haratagoko askatasuna eta izpirituaren berraurkikuntza.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 


Mikel Gantxegi

Mundukideren utopia

Mikel Gantxegi

 

Mundukide amets bat da, duela hamar urtetik gora lauzpabost pertsona langile, kooperatibista, konprometitu eta solidarioren buruetan sortu zen ametsa… Pertsona horiek GGKE handiagoa eta profesionalagoa, jende gehiagorengana iritsiko zen erakundea sortzeko ideiarekin elkartu ziren.   Garapen sozio-ekonomikorako proiektuak garatzea eta ekimen produktibo-ekonomikoak bultzatzea helburu izango zuen GGKE bat zuten buruan. Enpresa-arloa ardatz izango zuen GGKE eraginkorragoa eta helburuak lortzera bideratuagoa egongo zena zuten buruan. MUNDUKIDE sortzea zuten buruan.

Baina ideia horren atzean zegoen bultzada argia zen. Mondragoneko kooperatiba-esperientzia zen erreferentzia nagusi eta inspirazio iturri.   

Mundukideren xedea lehenengo ameslarien buruetan zegoen hura da. HEGOALDEKO HERRIALDEEKIN ESPERIENTZIA BAT, BITARTEKOAK ETA GAUZAK EGITEKO JAKINTZA PARTEKATZEA DA XEDEA, PARTE-HARTZAILE GUZTIEN GARAPENA AHALBIDETZEKO. Hau da, euren eta gure garapena bultzatzeko. Haien kasuan, ekonomian eta gizartean oinarrituagoa dagoen garapena, eta gure kasuan, aldiz, kooperatiben printzipio eta balioen garapena.

Mundukideren jatorrizko ideia sortu zenetik, hamar urte eman ditugu bidea egiten. Amets horren atzetik urratsak eman ditugun arren, zerumuga oraindik urruti dago… baina horixe da, hain zuzen ere, ibiltzen jarraitzera bultzatzen gaituena.

Gaur egun Brasilen eta Kuban ari gara lanean. Brasileko MSTarekin eta Azukrea eta Nekazaritzaren Ministerioarekin Kuban. Garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonak eta erakundeak indartzeko prestakuntza eta laguntza teknikoa eskaintzen ari gara. Mozambikeko hiru erregiotan ari gara lanean, tokiko garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko. Eta beste lan batzuk ere bultzatzen ditugu, hala nola esperientziak trukatzeko TRUKE programa HUHEZIko LANKIrekin batera; Peruko CEDEPAS erakundeari laguntzen diogu, FISC eta Foro Rural-arekin batera; eta beste hainbat talderi ere laguntza ematen diegu.

Baina gure helburua ez da lankidetza-programak bultzatzea, proiektuak bata bestearen atzean egitea… gurekin lanean dauden pertsonen gaitasunak, prestakuntza, bizi-baldintzak eta etorkizuneko nahiak hobetzea da gure helburua. PERTSONA HORIEK AMETS BERRIAK EDUKI ETA HORIEK LORTZEKO GAITASUNA ETA KONFIANTZA IZATEA DA GURE HELBURUA.

MSTko Claudio bezala Brasilen, Rosalina de Marrupa Mozambiken, edo ACPAko Miguel Kuban.

Eta lan horretan, kooperatiben kolektiboko eragileen laguntza eta inplikazioa lortzea da MUNDUKIDEREN xedea, kooperatibista sentitzen diren emakume eta gizon guztiena.   MUNDUKIDEn profesionalak, LANKI-HUHEZIko irakasleak eta kooperatibista erretiratuez gain, Unibertsitateko ikasle eta irakasleek, kooperatibetako langile eta bazkideek eta kooperatibak eurak, instituzio gisa, parte hartzen dute.

MUNDUKIDEN HERRIALDE TXIROTUENEKIKO ELKARTASUNAREKIN ETA LANKIDETZAREKIN AMETS EGITEN JARRI NAHI DUGU KOOPERATIBETAKO KOLEKTIBOA .

Eta horrela, denok elkarrekin ibiliko dugu amets horretara garamatzan bidea.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Juan Mª Otaegui Murua

 

Juan Mª Otaegui Murua

 

Utopiaren kontzeptua kooperatibismo unibertsalaren oinarrian dago. Pertsonak erdigunean dituen mundu idealizatu baten proiekzioa kooperatibismoaren funtsezko ezaugarri komuna da.   NAKen printzipioak kooperatiben esperientzia guztiak garatzeko oinarri komunak dira.

Mondragonen kooperatiba-esperientziaz aritzea gustatuko litzaidake, hori baita bertatik bertara ezagutzen dudana. Arizmendiar utopia laburbiltzen duen adierazpen bat aukeratu beharko banu, ondoko hau izango litzateke:

“Enpresa eraldatu behar da gizartea eraldatzeko”.

Oinarri horretatik abiatuta, kooperatibismotik gizartearen beharrei erantzuteko lanari ekin zitzaion.  Gauzak horrela, lan elkartuaren kooperatibismoaz gain, hezkuntza, kreditu, nekazaritza, kontsumo, gizarte eta laguntza-zerbitzu eta etxebizitza-kooperatibismoa ere sortu ziren, bai eta ikasleentzako Alecoop, emakumeentzako Auzolagun eta ikerketaren esparruko Ikerlan bezalako esperientziak ere.  

Gizartea eraldatzen joateko asmoaren barruan kokatzen den jarduera globala da. Baina, helburua lortzeko bidean gaude?

Mondragoneko kooperatibismoa sortu zuen ikuspegian presente zegoen utopia eskutan hartu eta kooperatibismo horren bilakaera aztertuko bagenu, kooperatibismoak gizarte-eraldaketari egin dion ekarpena hutsala izan dela ondorioztatuko genuke.

Enpresa eraldatzeko eman diren urratsak, aldiz, berebizikoak izan dira.  Baina batez ere kooperatibistei beraiei eragin dien eraldaketa izan da, kooperatibisten kopurua handitzeko asmo irmoa beti presente egon bada ere.  

Eraldaketa horretan, gainera, kooperatibismoak bere Printzipioetako batzuk egokitu behar izan ditu, etengabe aldatuz doan gizarteari eta geroz eta globalago eta lehiakorragoa den testuinguru ekonomikoari egokitzeko.  

Esandakoaren harira, ondoko galdera datorkigu burura: Arizmendiarrietak bultzatutako kooperatiba-mistika osatu zuen mundu berri, justuago eta solidarioagoa helburu zuen gizartea eraldatzeko bokaziorekin erabat koherente izan gabe eratzen joan ote da Mondragonen kooperatibismoa?

Beste modu batetara egin zitekeen? Beste modu batetara egin daiteke?

Zer gertatzen da etorkizunarekin? Zein da kooperatibismoaren funtsezko erronka eta zein bere utopia?

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Joan Subirats

BITARTEKARIRIK GABEKO DEMOKRAZIA

Joan Subirats

 

Hitzaldi honetan ordezkaritza-demokraziak itxuraz bizi duen kalitate galeraren inguruan hitz egingo da, eta horrek gizartearen eta instituzio publikoaren arteko harremanetan sortu dituen arazoez: uste okerrak, urruntasuna eta absentismoa. Zeintzuk dira arrazoiak? Zeintzuk alternatibak? Besteak beste, ondoko ideiak jorratuko dira: demokrazia erabakitzailea, demokrazia parte-hartzailea, eta garai berri honek eskaintzen dituen aldaketarako aukerak eta informazioan eta komunikazioan eman diren eraldaketak. Gobernu-logikatik gobernantza-logikara aurrera nola egiten ari garen azalduko da, nola ari garen demokrazia politikoa eta demokrazia ekonomikoa hobeto lotzen, nola ari garen “guztionaren" kulturan aurrera egiten, eta horrek nola garamatzan gizarte-arazo eta ekimenetan inplikatuago egotera, hala ingurune hurbilean nola maila globalean. 

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Jonan Fernandez

Bizizikasi, bizitza hobetzeko pedagogia

Jonan Fernandez Baketik zentroko zuzendariaren hitzaldiaren laburpena

Bizizikasi, Arantzazuko Baketik bakearen zentroan lau urtez egindako lana laburbiltzen duen terminoa da. Metodologia berritzaile bat du abiapuntu eta bere jarduerak eta proiektuak gidatzen dituen berrikuntza etikoaren motorra da. Labur azalduta, bizizikasi bizitza hobetzeko pedagogia bat da.  

Pedagogia honen azalpenean sakontzen badugu, norberaren bizitza, gizartea, bizikidetza eta hezkuntza hobetzeko pedagogia dela esango genuke. Bi kontzeptu integraturen sinergiaren emaitza da: bizipena eta ikaskuntza. Geure bizipenaren kontzientziatik ikasi eta geure burua hobetu dezakegula esan nahi du.  

Kontzienteki bizi dugun hori soilik ezagutu eta ikasi dezakegu benetan. Bizizikasi pedagogia geure errealitate pertsonalaren 8 bizipen zehatzetan oinarritzen da, eta hortik 8 ikaskuntza ateratzen ditu. Gaitasun didaktiko handiko zortzi bizipen dira, gizakiaren ezaugarri berezkoenen eta unibertsalenen parte direnak, eta gaitasun didaktiko handia dutenak, funtsezkoena irakasten digutelako.

Ondoko hauek dira zortzi bizipen horiek: mugapena, esker ona, kontzientzia, giza duintasuna, elkarrizketa, enpatia, pazientzia eta maitasuna. Bizizikasi pedagogiak bizipen horiez jabetzeko mailakako prozesu aktiboa proposatzen du, esperientzia horiek bizitzaren, bizikidetzaren eta hezkuntzaren inguruko ikaskuntza iraunkor bilakarazteko.

Horietako lau oinarrizko ikaskuntzak dira: giza izaeraren mugen, esker onaren zentzuaren, kontzientzia entzutearen eta giza duintasunaren esanahiaren ikaskuntzak. Beste hiru instrumentalak dira:  elkarrizketaren plusaren, enpatiaren plusaren eta pazientziaren plusaren ikaskuntzak. Zortzigarrena eta azkena, maitasunaren funtsezko ikaskuntza da.

Bizizikasi pedagogiaren lehentasunezko ezarpen-esparrua berrikuntza da, hain zuzen ere, berrikuntzaren etika baten oinarriak zehaztu eta ezartzeko egiten duen ekarpena.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Txomin García

ENPRESAKO GIZARTE BERRIKUNTZA

Txomin García

 

Azkenaldian, foro, mintegi eta eguneroko solasaldietan hitz bat nabarmendu da beste guztien gainetik: “krisia”. Aldi berean, enpresaren esparruan, “krisiaren” aurrean indar handiz agertzen zaigu berrikuntza terminoa, enpresak aurrera jarraitzeko daukan bide bakar gisa. Baina enpresari gagozkiola, berrikuntza hitzak ondoko esanahiak izan behar ditu: lehiakortasuna, aukerak baliatzeko gaitasuna… Eta itzuli gara berriro hasierara. Zer uste dugu egin dutela enpresek hasieratik, arrakasta gehiago ala gutxiagorekin? Berritzea, lehiakortasuna hobetzeko egokitzea eta aukerak baliatzea. Gizakiaren, enpresaren eta gizartearen garapenak berezkoa izan du berrikuntza, egokitzearen kontzeptua loturik izan duelako: bizirauteko, lehiatzeko, garatzeko. Hortaz, urrunago joan behar dugu, eta esparru “berri eta ezezagun” batean lehiakortasun iraunkorra eraikitzeko gako errealak aurkitu behar ditugu.  

Garai aldaketa” bizi dugu, eta garai berri horretara egokituko den enpresa-paradigma berria sortu behar dugu. Berrikuntza, egiten dugunaren emaitza izango da beti, eta zer egin behar dugun eta nola egin behar dugun jakitea, eta egin behar dugun hori ondo egitea izango da garrantzitsuena.

Garai berriok lehiatzeko modu berriak ekarriko dizkigute, eta lehiakortasunaren faktore berriak menderatzen dituzten enpresak, eta itzuliko ez diren "garai zaharretarako" prestaturik dauden erakundeen muga guztiak (kasu askotan “kultura korporatiboa” bera barne) gainditzen dituzten enpresak izango dira garaile.

Lehiakortasun faktore berriak hiru ardatzen inguruan eraiki beharko dira: pertsonak, espazioa eta denbora. Hiru aldagai horien dimentsioek aurrekaririk gabeko aldaketa kualitatibo eta kuantitatibo handia bizi izan dute oso denbora erlatibo gutxian, eta horien aurrean gaur egun ditugun antolakuntza-baliabideak (kudeaketa eta antolakuntza-ereduak, pertsonen rola, liderren profilak, lidergo eta harreman motak) gaindituta daude eta berriz diseinatu beharko dira.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Pablo Angulo

Utopia Kooperatiboa (Kooperazioa)

Pablo Angulo Bárcena

 

Desberdintasunek markatutako gizarte batean, helburu sozial eta enpresa-helburu edota helburu ekonomikoen arteko lotura estua -eta estrategikoa- ezartzea du helburu gizarte-ekonomiak (solidarioa ere badenak).  

Hainbat jarduera-esparrutan aritzen denez, mezu nagusietan jarri behar du arreta –garaian garaiko ezaugarriekin bat etorrita-. Kasu honetan hiru proposatzen ditut, enpresaren jarduerarekin duten harreman estua dela-eta:  berrikuntza, nazioartekotzea eta integrazioa.  

Politika publikoek, hainbat bitartekoren bidez, esparru horien garapenean paper garrantzitsua daukate, eta horren eraginak ondo aztertu beharko dira, gizarte-berrikuntza indartu dezaketelako edo ekimen horiek erabili eta suntsitu ditzaketelako.

Gizarte ekonomiaren edota gaur egun Laugarren Sektorea izena hartu duen horren etorkizunaren gaineko eragin guztiak ulertzen lagunduko digun utopia (etengabe hazteko bidea) aurkeztea da helburua, etorkizuna eta eginda dauden prospektiba fidagarriak aintzat hartuta.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 

Levitra Rezeptfrei Dhl Packstation. Generic drugs at EXTRA LOW PRICESPrometrium price walgreens levitra buy online prometrium cost what does generic baclofen look like can you use voltaren gel for back pain buy himalaya mentat. Buy mentat tablets levitra rezeptfrei usa voltaren suppository for babies dosage voltaren 50mg dosage for back pain voltaren gel good for back pain. Levitra where to buy online where to buy generic levitra online prometrium 100mg prices is voltaren gel good for arthritis. Original levitra rezeptfrei kaufen oral prometrium cost fallout new vegas where to buy mentats valsartan amlodipine dissolution fda safe to buy levitra online. Voltaren for joint pain voltaren dosage for adults where to buy levitra in doha atorvastatin and amlodipine fda is baclofen a generic drug. Fda recommendations simvastatin and amlodipine generic levitra online canada cost for voltaren gel cialis dagelijks online bestellen where to buy levitra in uk. Can you use voltaren gel for neck pain buy real levitra can you buy levitra online fda alert simvastatin and amlodipine. Cheap prednisone voltaren gel for muscle pain printable coupons for voltaren gel where can you buy mentats in fallout new vegas prometrium 200 mg prices. Using voltaren gel for back pain online doctor levitra price for voltaren gel 1 baclofen generic name baclofen 10 mg generic. Voltaren dosage for babies baclofen generic price voltaren for arthritis pain fda zocor and amlodipine. Where can i buy mentats in fallout new vegas is voltaren gel good for muscle pain levitra online kaufen deutschland. Is baclofen a generic is voltaren emulgel good for arthritis voltaren good for headaches buy mentat online can voltaren gel be used for hip pain. Generic of baclofen voltaren for psoriatic arthritis buy mentat online india buy generic levitra online baclofen generic drug prometrium generic price. Can voltaren gel be used for arthritis levitra online deutschland levitra online drugstore himalaya mentat buy online baclofen generic and trade name. Prometrium best price fda amlodipine and valsartan price for voltaren gel price for voltaren baclofen generic4all does voltaren gel work for back pain. Buy cialis gel where to buy cialis in los angeles can voltaren gel be used for muscle pain voltaren emulgel for arthritis prometrium price walgreens. Voltaren gel for si joint pain prometrium capsules price can voltaren gel be used for back pain voltaren 75 mg for headaches. Levitra online generic levitra rezeptfrei in deutschland kaufen buy levitra pills online.

VogtlSpengeHeideGrabowLohr am MainIsny im AllgäuLevitra TauchaLevitra BallenstedtFrauenstein


Levitra 20 Pills 20mg $80 - $4 Per pill
Levitra 30 Pills 100mg $139 - $4.63 Per pill
Levitra 60 Pills 20mg $219 - $3.65 Per pill
Levitra 60 Pills 20mg $219 - $3.65 Per pillLevitra with Dapoxetine is an effective method to treat such sympthom of erectile disfunction as premature ejaculation

Buy zyban tablets Where can i buy viagra in holland Amoxicillin 500mg 21 capsules price Clomid online buy Kamagra jelly over the counter


OberwiesenthalNordhausenHeringenLevitra OlsbergPappenheim
PortageLevitra WilliamsLevitra WarringtonRed LionLevitra Markleeville
MullenLevitra GlendaleFort PlainLevitra JacksonvilleMurphysboro


Saw palmetto pcos weight loss levitra rezeptfrei in belgien buy liquid kamagra generika levitra kaufen buy kamagra london. Where to buy antabuse in canada buy antabuse online canada buy kamagra canada saw palmetto for pcos weight loss buy kamagra jelly buy levitra generic online. Buy kamagra fast buy kamagra cheap generic for tegretol xr 200mg Levitra 20 Pills 20mg $80 - $4 Per pill tadalista online kaufen tegretol dosage for seizures. Levitra generika in deutschland kaufen levitra generic buy achat de prozac best price for tegretol buy kamagra bulk saw palmetto for weight loss. Tadalis sx online kaufen cheapest price for levitra how effective is tegretol for bipolar levitra generika seriцs kaufen tegretol used for nerve pain. Levitra lowest price generic for tegretol buy kamagra jelly in london levitra medication price what is maximum dose per day for tegretol for trigeminal neuralgia. Achat prozac en france levitra generika online kaufen what is the usual dose of tegretol for trigeminal neuralgia tegretol dose for bipolar disorder. Levitra 20 mg cost buy viagra kamagra buy kamagra chiang mai cost of levitra in australia dosage of tegretol for trigeminal neuralgia. Levitra generika in цsterreich kaufen buy chewable kamagra is saw palmetto good for weight loss tegretol for headaches tegretol dosage for bipolar disorder. Tegretol for trigeminal neuralgia dose tegretol dose for epilepsy uses for tegretol drug best price on generic levitra. levitra rezeptfrei italien buy kamagra fast uk how much tegretol is too much for trigeminal neuralgia prozac achat en ligne achat prozac en ligne. Carbamazepine generic for tegretol levitra in australia cost tadalis sx kaufen generic levitra buy Where can i buy zyban online. Starting dose of tegretol for trigeminal neuralgia buy kamagra glasgow Buy generic cialis mastercard buy kamagra cheap uk price for tegretol buy kamagra belfast. Price of generic levitra levitra potenz rezeptfrei how much tegretol for trigeminal neuralgia buy kamagra cyprus. Levitra 20 mg price tegretol xr dosing for bipolar buy levitra generic best price for levitra online levitra online best price. Tadalis kaufen tegretol used for headaches levitra generic cost achat prozac sans ordonnance tegretol treatment for headaches. Tegretol for cluster headaches levitra cheapest price buy viagra kamagra uk buy kamagra lovegra potenzmittel levitra generika kaufen. Tadalis online kaufen low cost generic levitra best place to buy generic levitra where to buy generic levitra. Buy antabuse canada levitra generika kaufen deutschland buy kamagra leeds where can i buy generic levitra. Buy kamagra france normal dosage of tegretol for bipolar.

 • Levitra in South carolina
 • Levitra in Westminster
 • Levitra in District of columbia
 • Levitra in Pitt meadows
 • Levitra in Richardson


Viagra generika holland buy viagra rx buy clomid 100mg online uk buy clomid cheap online buy clomid online 100mg was kostet viagra generika. Buy clomid online europe buy viagra uk cheap order viagra online in usa buy viagra from usa where can i buy cheap levitra. Buy viagra in mexico buy genuine clomid online buy generic clomid online cheap buy clomid online for cheap How much is propecia in ireland levitra pills price in india. Where to buy generic levitra online buy viagra in canada buy viagra express shipping levitra 20mg filmtabletten rezeptfrei levitra pills for sale in south africa. Generic cialis wholesale buy viagra in usa buy viagra rite aid generic cialis ranbaxy buy viagra online us pharmacy generic cialis usa. Buy viagra in vegas order viagra from usa viagra generika hersteller viagra generika genauso gut wie original bayer levitra 20 mg 30 tablet. Levitra 20mg filmtabletten anwendung generic cialis england order viagra online usa levitra 100mg pills where to buy levitra in canada online. Viagra generika hexal kaufen buy viagra online texas buy viagra red levitra 10 mg 20 mg filmtabletten jelly viagra generika potenzmittel buy viagra in nyc. Viagra generika haltbarkeit levitra 20mg tablets price levitra tablets dosage buy viagra usa pharmacy where to buy levitra in doha viagra generika holland kaufen. Cialis generic equivalent buy viagra england where to buy levitra over the counter buy clomid online usa buy generic viagra online us. Buy viagra in los angeles Cialis online farmacia italiana generic cialis when generic cialis e20 where to buy cheap clomid online viagra generika kaufen rezeptfrei. Buy clomid online cheap uk generic cialis without a doctor prescription where can i buy generic levitra buy clomid 100mg online levitra coupon 3 free pills. Generic cialis europe levitra 20 mg filmtabletta ára levitra tabletas de 20 mg viagra generika hennig buy viagra in houston buy clomid online 25mg generic cialis in us. Viagra generika lastschrift generic cialis in the united states where can i buy viagra over the counter in los angeles levitra where to buy online. Buy viagra regina norvasc and simvastatin fda generikahersteller viagra viagra generika kaufen bestellen buy viagra express pharmacy viagra generika kaufen schweiz. Levitra 20 Pills 20mg $80 - $4 Per pill levitra con 4 tableta de 20 mg order generic viagra online usa generic cialis us pharmacy norvasc and simvastatin fda.

 • original levitra rezeptfrei kaufen
 • levitra rezeptfrei in deutschland
 • levitra rezeptfrei per überweisung


 1. Topamax price australia
 2. Finasteride purchase
 3. Clomid online shopping
 4. Is diflucan available over the counter in canada
 5. Viagra in usa kaufen
 6. Online viagra england
 7. Amitriptyline to buy online uk
 8. Is generic sildenafil safe
 9. Buy strattera online australia


Order norvasc online generic for propecia 1mg is there a generic levitra in canada reputable generic propecia norvasc order online. Generic propecia vs brand propecia levitra rezeptfrei per nachnahme us buy viagra order norvasc online buy generic levitra canada levitra online coupon. Levitra 30 Pills 100mg $139 - $4.63 Per pill norvasc order online norvasc order online generic propecia 1mg or 5mg. Is a prescription required for viagra in the us kamagra gel online uk propecia generic buy online generic propecia online norvasc online order. Levitra online canadian pharmacy levitra generic canada bringing viagra to usa levitra printable coupon propecia generic equivalent norvasc order online. Generics pharmacy price list of medicines köpa kamagra online flashback farmacia online kamagra kamagra online kaufen per nachnahme generic propecia 1mg order zoloft online canada. Canada levitra online pharmacy zoloft order canada online coupons for levitra generic levitra coupon kamagra gel online bestellen norvasc order online order norvasc online. Generic levitra from canada order norvasc online kamagra günstig online kaufen is viagra a controlled substance in usa. Generic levitra canadian pharmacy order zoloft uk order zoloft over the counter printable coupon for levitra. Viagra for sale in the us reliable generic propecia levitra printable discount coupons levitra online pharmacy canada generic levitra canada pharmacy can you order zoloft online. Levitra 20 mg canadian pharmacy kamagra generika online bestellen levitra online coupons order norvasc online generic propecia where to buy. Norvasc order online coupons for levitra 20 mg average cost of viagra us ordering zoloft online generic propecia 5mg online norvasc online order. Propecia generic purchase levitra rezeptfrei original kamagra online germany kamagra gold online generic propecia erfahrung. Is viagra a controlled substance in the us online apotheke holland kamagra norvasc order online order norvasc online. Generic levitra in canada buy generic levitra online canada where can i buy viagra in the us bringing viagra from mexico to us Order flagyl cheap.

 1. generic pharmacy list of medicines
 2. first medicine online pharmacy discount code
 3. generic pharmacy medicine price list
 4. levitra rezeptfrei in belgien
 5. generic pharmacy medicine list
 6. levitra rezeptfrei in deutschland kaufen
 7. levitra orodispersible rezeptfrei
 8. levitra potenz rezeptfrei


< Buy kamagra online uk :: Where to buy viagra over the counter in brisbane >

ponente

Patxi Ormazabal

Vitoria-Gasteiz 1948

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales                                                                   

Histórico
Profesor de la Universidad de Deusto
Presidente de las Juntas Generales de Álava
Teniente alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vicepresidente del Parlamento Vasco
Consejero del Gobierno Vasco 1995-2006

Actualmente
MCC – Mondragón Corporación Cooperativa - Responsable de Relaciones Institucionales
KONFEKOOP – Confederación de Cooperativas de Euskadi - Presidente
FUNKO Confederación de Fundaciones de Euskadi - Presidente

moderador

José María Larrañaga Bolinaga

Ingeniero Técnico. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.

Master en dirección de empresas cooperativas. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.                                                                


- Socio cooperativista y miembro del Consejo Rector en Copreci (1963)
- Director de Personal y rector de Ederlan S, Coop (1970)
- Director de Personal de Fagor Electrodomésticos y miembro del Consejo General de Ularco, entidad que agrupaba a las 12 cooperativas del Grupo Fagor (1981)
- Director de formación y difusión cooperativa en Otalora, centro de formación de MCC (1987)
- Director del Instituto Cooperativo Universitario KUI (1999)
- Profesor de La Universidad Mondragón e impartición de Master MBA y cursos para empresarios (1999-2006)
- Miembro del Consejo Superior de Cooperativas Vascas (1999)
- Concejal del Ayuntamiento de Escoriaza durante cuatro legislaturas 
- Ha participado en la creación y presidido la Ikastola Jose Arana de Escoriaza y la Escuela de Magisterio de Escoriaza y ha presidido el Instituto Almen de Enseñanza Secundaria.
- Es profesor invitado en las Universidades de Salamanca, Universidad del País Vasco (UPV); Universidad de Deusto; Universidad Javierana de Cali (Colombia); Universidad Minuto de Dios de Bogotá (Colombia), Universidad de Zaragoza, etc.

fgh