bombilla

LABURPENAK

ponente

HERAKLITOREN MENDEKUA. Utopia, balioak eta aukerak

Ander Gurrutxaga Abad


1. Utopia eta Ametsak. Historian zehar, bizitzeko beste modu batzuk posible egingo zituzten orainaldiak proiektatu edo etorkizunak amesteko gaitasuna izan da utopia.  Unibertso utopikoen literaturan –zenbait aldaera gorabehera- gatazkarik gabeko gizarte harmonikoak marrazten zaizkigu, pobreziari, gerrari edo goseari leku txikiena ere eskaini gabe.

2. Utopia eta Bizitza duina. Bizitza duina utopia modernoaren erreferentea da.  Hazkunde ekonomikoaren, aberastasunaren banaketaren, demokraziaren ezarpenaren edo oinarrizko ondasun materialak eskuratzearen fruituekin osatu daiteke, denak ala denak baitira gizakiaren garapena eta afektuen eta emozioen gauzatzea bultzatzen duten oinarrizko eskubideak.

3. Arrakasta, Itxaropenak eta Aukerak. Mendebaldean arrakastaren ideologia da jaun eta jabe, sortutako itxaropenen eta landutako aukeren arteko harremanean oinarritzen dena. Itxaropenak demokratizatu dira, eta arrakasta ekonomikoarekin, goranzko gizarte-mugikortasunarekin, lan oparoarekin, aurreko belaunaldienak baino handiagoak diren errentekin, kontsumoaren demokraziarekin eta bizitzan eman daitezkeen gertaeren aurreko segurtasunarekin lotu dira. Itxaropenen eta aukeren artean dagoen aldea da arazoa. Gizarte-ondoeza –argiagoa edo ilunagoa-, hoztasuna, ziurgabetasuna, instituzioekiko, ideiekiko eta pertsonekiko konpromiso eza edo balioen krisia dira zalantzen nahigabeko ondorioak.


4. Aukera, erabakia, hautaketa. I. Berlinen irakaspenei jarraiki, balioen aukera eta hautaketaren ingurukoak dira gai gatazkatsuak. Supermerkatuan hautatu eta itxaropenak eta aukerak antolatzea, hautatzea aukera izatea dela jakinda, horixe da drama. Tradiziora edo malenkonia eta pesimismo formetara itzulita ez dugu erantzunik aurkituko –Samuel Johnsonek esaten zuen iraganeko denborak hobeak iruditzen zaizkigula, iragan direlako, gure egin ditugulako eta hobeto ulertzen ditugulako-. Hautatu ditugun aukera eta balioetan oinarrituriko jardunbideei buruzko galderei erantzutean dago gakoa. Eraikitako itxaropenek eta galdutako aukerek sortu dituzten zalantza eta paradoxentzako konponbideak asmatzea da gakoa. Biek ala biek erreferenteak eta interpretatuak izateko ideia berriak behar dituzte. Horiek aurrera eramateko baldintzak eta egindakoa eta esandakoa ebaluatu eta berritzeko jardunbide egokiak behar dituzte.

5. Erantzunak eta lidergoa. Ziurgabetasunaren, ondoezaren eta utopiaren etsaiak hauek dira: horiek sortzen dituzten arrazoietarako erantzunik eza, gertaera eta ondorioen arteko nahasmena eta diru-gosea, zikoizkeria, arduragabetasuna, iruzurra, fanatismoa edo gizatasun falta bezalako balioenganako permisibitatea edo balio horien hautaketa.  Balioen artean aukeratu behar da, baina erakundeak kudeatzeko moduen, helburu instituzionalen, hezkuntzaren, pertsonen sormenaren eta eraikitakoaren berrikuntzaren artean ere aukeratu behar da, eta lidergo konprometituak eraiki. Inteligenteak, eraginkorrak eta etorkizuna marrazteko gai diren lidergoen eta gogogabeak, taktikoak eta gertaera eta gauzen konplexutasunaren gaineko ezagutzarik ez daukaten lidergoen artean aukeratu behar da. Erabakiak hartzea eta aukera izateko hautatzea eskatzen duten beste hautaketa edo erantzun batzuk dira horiek.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


moderador

EZAGUTZA SORTZEA ETA GIZARTEARI ITZULTZEA

Andoni Gartzia

 

Gizarte aurreratuen hazkunde iraunkorra aurrerapen zientifikoen garapenean oinarrituta dago. Aurrerapen zientifikoak lortzeko, gizarteok baliabide garrantzitsuak erabiltzen dituzte, ikerketaz arduratzen diren eragileek ezagutza horiek sortu eta garatzeko beharrezkoak dituzten bitarteko eta baldintzak eduki ditzaten.

Zientziaren, zientzia horren ondorioz sortutako teknologiaren, enpresek teknologia hori berrikuntza bilakarazteko prozesuen eta gizarteak horretaz egiten duen erabilpenaren (garapena eta enpleguaren sorrera) arteko harremana bideratzea funtsezkoa da zientzia-teknologia-berrikuntza-gizartea sistema eraginkorra izan dadin eta erabilitako bitartekoak garapen sozioekonomikoaren onerako izan daitezen. 

Ondoko hauek dira Garaia Gunearen bereizgarri nagusiak:

 • Sustapena: Sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza lortzeko ahalegina egin da. Sustapen honek ateak irekita ditu beste sustatzaile batzuk sartu daitezen.
 • Kontzeptua: GARAIAk, Berrikuntza bultzatzeko azpiegitura den heinean, espazio fisiko bat sortu du, unibertsitateak, teknologia zentroak eta enpresetako I+G unitate aurreratuak elkarrekin egon daitezen. Ekoizpen unitateak espazio honetatik kanpo daude. BERRIKUNTZARAKO ESPAZIOA da, eragileok ELKARRI ERAGIN diezaioten.

 Ondorioak.

-Zientzia edota Teknologia Parke bat edo Berrikuntza Gune bat sustatzeak ez du berez konpontzen bere eragin-esparruko enpresa-sareei ezagutzak eta teknologia helarazi beharrak sortzen duen arazoa.
-Hala ere, egia da ondo planifikatuta eta kudeatuta dagoen Zientzia edota Teknologia Parke bat, Unibertsitateetatik eta Teknologia Zentroetatik hurbil dagoena eta haiekin harreman zuzenak dituena, inguruneko sinergiak batu eta bideratzeko osagai garrantzitsua izango dela.
-Ingurune bakoitzeko behar eta errealitateetara egokituko den Zientzia-Teknologia-Enpresa-Gizartea sistema bat planteatu eta zehaztea administrazio publikoen ardura da.

-Prestakuntza-arloko politikak, ekintzaileentzako laguntzak, Teknologia Zentroetan eskuragarri dagoen ezagutza enpresen esku jartzeko bideak, zein I+G unitateak sortzeko eta nazioartekotze, elkar-lankidetza eta arrisku-proiektuei laguntzeko finantzaketa koordinatu beharko lirateke.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Iraitz Agirre Aranguren

Bagara egitasmoa

Iraitz Agirre Aranguren

 

Kooperatiben ibilbide historikoari begiratuta, kooperatiben errealitatearen eta errealitate kapitalista orokorraren artean desberdintasun handirik gabeko deriba eman dela ikus daiteke. Hainbat faktore daude hori azaltzeko, eta enpresaren beraren metabolismoan eta kooperatiben egiturak erreproduzitzen duen gizaki motan ikus daiteke hori, kapitalismo tipikoak erreproduzitzen duenaren oso antzekoa baita. Bost mendeko kooperatiba-esperientziaren ondoren, kooperatibismoak oro har, zein Fagor taldeak berak (esperientziaren sustatzaile den eskualdeko taldeak) norabide bat zehazten eta trakzioz eta errealismoz energiak bideratzen lagunduko dien zerumuga behar dute.   

Kooperatiba-esperientziaren ADNak (pertsona, hezkuntza, elkartasuna, lana) eta bizi dugun gizarte-errealitatearen irakurketa berritu, konplexu eta zorrotzak etorkizunerako proiektu bat ikusaraztera garamatzate.  

Bidearen jarraipena eta jauzia da aldi berean. Esperientzia honen eskutik etorri ziren ideia eraldatzaileen bidean jarraitzea da batetik. Eta bestetik, kooperatibismoaren gizarte-proiektuan jauzia ematea, belaunaldi berri batek gidatuko duen jauzia. Gizarte-proiektu honek eskualderako proiektu integral baten beharra dauka.   

Proiektu integrala eskualdeko pertsonen hainbat dimentsiotan eragingo duen proiektua da, koherentzia bateratua izango duena, bailarako hainbat gizarte-esparrutan: hezkuntzan, enpresan, gazteen prestakuntzan, etxebizitzan, komunikazioan, kulturan, lehen sektorean, ingurumenarekiko harremanean, nazioarteari ateak irekitzean, immigrazioan. Puntako bailara izateko baldintza paregabeak ditugu, garapen komunitarioaren esparruan mendebaldeko munduan ezezagunak diren mailak lortu ditzakeen eskualde esperimentala gara.  

Premisa horietatik jaio da Bagara, Debagoienako tokiko garapenean eragin asmo duen prozesua.  Garapen integralerako oinarria eta norabidea direla uste dugun lau balorek batzen gaituzte, eta lau baloreok gure lanerako esparrua zehazten dute: euskal nortasuna, iraunkortasuna, elkartasuna eta auto-antolakuntza.  

Lan-esparru horretatik abiatuta, hiru dira landu nahi diren ardatzak: sustapenaren arloa (9 gai jorratu nahi dira, eta bat egiteko gune sozial bilakatu, tokiko garapena sustatuko duten proiektu zehatzak martxan jartzeko helburuarekin). Hezkuntza (hezkuntza kolektiboko eragileak eta subjektuak elkarrekin lotu nahi dira esparru horretan, hemen ere proiektu zehatzak martxan jartzeko). Eta azkenik, kooperatibismoa sendotzeko arloa. Kooperatibak beraiek dira euren egiturak nola sendotu nahi dituzten erabaki behar dutenak, baina hasiera batean, Bagarak kooperatibei lan-esparru paregabea eskaintzen die, euren esparrutik haratago, inguruarekiko konpromiso sozialean sakondu ahal izateko.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Francisco Javier Elzo Imaz

XXI. mendeko Euskadi aitzindari batentzako balioak

Javier Elzo Imaz

 

Irailaren 1ean, “La Vanguardia” egunkarian, ESADEko irakasle diren Angel Castiñeira eta Joseph Maria Lozanoren "Gestión o Liderazgo” artikulua irakurri nuen. Egileen arabera, “Mtik (Managementetik) Lra (Leadershipera) pasatzea ausardia eta berrikuntza handiko lan eskerga izango da (…) lidergoak berekin dakarrelako niaren, bere baloreen, bere jarreren, bere emozioen eta bere arrazoien gaineko lan sakona egitea”.

Hainbat urtez defendatu dut, “mutatis mutandis”, enpresaren etorkizunerako pentsaturiko hausnarketa horiek gizartearen etorkizunerako berdin-berdin balio dutela. Hortaz, erabat egokia iruditzen zait Mahai honen gaia: “Utopia soziala (balio berriak)”. Egokia iruditzen zait, halaber, Innobasquek “Balio berritzaileetan oinarrituriko 2030eko euskal gizarte baterantz" izeneko Liburu berdearekin egindako lana.

Utopia eta kimera desberdindu behar dira. Kimera maitagarrien ipuin bat da, maiz asmo onen zerrenda gisa eta herritarren parte-hartze eskuzabalerako dei etereo gisa aurkezten zaiguna. Utopia beste gauza bat da. Utopia, lortu beharreko ilusio bat eta borrokatu beharreko ideal batzuk izateaz gain, ibili beharreko bidearen, gainditu beharreko inertzien eta konbentzitu beharreko herrikideen gaineko kontzientzia hartzea dakar. Hori guztia gizarte jakin bakoitzarentzat historiaren une jakin bakoitzean indartu beharreko balioak aztertu eta aukeratu ondoren egin behar da.

Gaur egun, euskal herritarrentzako (beste batzuk esango dute euskal gizartearentzat soilik) proiektu kolektibo bat da Utopia Euskadin. Gizarte justu eta adeitsua, bere pluraltasunaren jabe dena, etorkizunean “bera izatea” bilatzen duena, hasierako Tourainek “historizitate” gisa ulertzen zuena, beste herri batzuetan urtuko ez dena, batzuen eta besteen arteko elkarren mendekotasuna bilatzen duena, funtsezko oinarri gisa salbuespenik gabeko Giza Eskubideekiko errespetua daukana eta gehien behar dutenei lehentasunezko arreta eskainiko diena. Immigranteari harrera egin eta etorkizuneko Euskadiren eraikuntzan guztiokin batera aktiboki parte hartzeko eskatuko dion gizartea. ETArengandik behingoz libre den Euskadi.  

Helburu honetan aurrera egiteko, ondoko zortzi balio hauen sustapena proposatzen dut: konpetentzia pertsonala, “sentimendun adimena” (“inteligencia sentiente”), berrikuntza positiboekiko irekitasuna, balio instrumentalak, elkartasunezko tolerantzia eta beharrezko intolerantzia, segurtasunetik haratagoko askatasuna eta izpirituaren berraurkikuntza.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 


Mikel Gantxegi

Mundukideren utopia

Mikel Gantxegi

 

Mundukide amets bat da, duela hamar urtetik gora lauzpabost pertsona langile, kooperatibista, konprometitu eta solidarioren buruetan sortu zen ametsa… Pertsona horiek GGKE handiagoa eta profesionalagoa, jende gehiagorengana iritsiko zen erakundea sortzeko ideiarekin elkartu ziren.   Garapen sozio-ekonomikorako proiektuak garatzea eta ekimen produktibo-ekonomikoak bultzatzea helburu izango zuen GGKE bat zuten buruan. Enpresa-arloa ardatz izango zuen GGKE eraginkorragoa eta helburuak lortzera bideratuagoa egongo zena zuten buruan. MUNDUKIDE sortzea zuten buruan.

Baina ideia horren atzean zegoen bultzada argia zen. Mondragoneko kooperatiba-esperientzia zen erreferentzia nagusi eta inspirazio iturri.   

Mundukideren xedea lehenengo ameslarien buruetan zegoen hura da. HEGOALDEKO HERRIALDEEKIN ESPERIENTZIA BAT, BITARTEKOAK ETA GAUZAK EGITEKO JAKINTZA PARTEKATZEA DA XEDEA, PARTE-HARTZAILE GUZTIEN GARAPENA AHALBIDETZEKO. Hau da, euren eta gure garapena bultzatzeko. Haien kasuan, ekonomian eta gizartean oinarrituagoa dagoen garapena, eta gure kasuan, aldiz, kooperatiben printzipio eta balioen garapena.

Mundukideren jatorrizko ideia sortu zenetik, hamar urte eman ditugu bidea egiten. Amets horren atzetik urratsak eman ditugun arren, zerumuga oraindik urruti dago… baina horixe da, hain zuzen ere, ibiltzen jarraitzera bultzatzen gaituena.

Gaur egun Brasilen eta Kuban ari gara lanean. Brasileko MSTarekin eta Azukrea eta Nekazaritzaren Ministerioarekin Kuban. Garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonak eta erakundeak indartzeko prestakuntza eta laguntza teknikoa eskaintzen ari gara. Mozambikeko hiru erregiotan ari gara lanean, tokiko garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko. Eta beste lan batzuk ere bultzatzen ditugu, hala nola esperientziak trukatzeko TRUKE programa HUHEZIko LANKIrekin batera; Peruko CEDEPAS erakundeari laguntzen diogu, FISC eta Foro Rural-arekin batera; eta beste hainbat talderi ere laguntza ematen diegu.

Baina gure helburua ez da lankidetza-programak bultzatzea, proiektuak bata bestearen atzean egitea… gurekin lanean dauden pertsonen gaitasunak, prestakuntza, bizi-baldintzak eta etorkizuneko nahiak hobetzea da gure helburua. PERTSONA HORIEK AMETS BERRIAK EDUKI ETA HORIEK LORTZEKO GAITASUNA ETA KONFIANTZA IZATEA DA GURE HELBURUA.

MSTko Claudio bezala Brasilen, Rosalina de Marrupa Mozambiken, edo ACPAko Miguel Kuban.

Eta lan horretan, kooperatiben kolektiboko eragileen laguntza eta inplikazioa lortzea da MUNDUKIDEREN xedea, kooperatibista sentitzen diren emakume eta gizon guztiena.   MUNDUKIDEn profesionalak, LANKI-HUHEZIko irakasleak eta kooperatibista erretiratuez gain, Unibertsitateko ikasle eta irakasleek, kooperatibetako langile eta bazkideek eta kooperatibak eurak, instituzio gisa, parte hartzen dute.

MUNDUKIDEN HERRIALDE TXIROTUENEKIKO ELKARTASUNAREKIN ETA LANKIDETZAREKIN AMETS EGITEN JARRI NAHI DUGU KOOPERATIBETAKO KOLEKTIBOA .

Eta horrela, denok elkarrekin ibiliko dugu amets horretara garamatzan bidea.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Juan Mª Otaegui Murua

 

Juan Mª Otaegui Murua

 

Utopiaren kontzeptua kooperatibismo unibertsalaren oinarrian dago. Pertsonak erdigunean dituen mundu idealizatu baten proiekzioa kooperatibismoaren funtsezko ezaugarri komuna da.   NAKen printzipioak kooperatiben esperientzia guztiak garatzeko oinarri komunak dira.

Mondragonen kooperatiba-esperientziaz aritzea gustatuko litzaidake, hori baita bertatik bertara ezagutzen dudana. Arizmendiar utopia laburbiltzen duen adierazpen bat aukeratu beharko banu, ondoko hau izango litzateke:

“Enpresa eraldatu behar da gizartea eraldatzeko”.

Oinarri horretatik abiatuta, kooperatibismotik gizartearen beharrei erantzuteko lanari ekin zitzaion.  Gauzak horrela, lan elkartuaren kooperatibismoaz gain, hezkuntza, kreditu, nekazaritza, kontsumo, gizarte eta laguntza-zerbitzu eta etxebizitza-kooperatibismoa ere sortu ziren, bai eta ikasleentzako Alecoop, emakumeentzako Auzolagun eta ikerketaren esparruko Ikerlan bezalako esperientziak ere.  

Gizartea eraldatzen joateko asmoaren barruan kokatzen den jarduera globala da. Baina, helburua lortzeko bidean gaude?

Mondragoneko kooperatibismoa sortu zuen ikuspegian presente zegoen utopia eskutan hartu eta kooperatibismo horren bilakaera aztertuko bagenu, kooperatibismoak gizarte-eraldaketari egin dion ekarpena hutsala izan dela ondorioztatuko genuke.

Enpresa eraldatzeko eman diren urratsak, aldiz, berebizikoak izan dira.  Baina batez ere kooperatibistei beraiei eragin dien eraldaketa izan da, kooperatibisten kopurua handitzeko asmo irmoa beti presente egon bada ere.  

Eraldaketa horretan, gainera, kooperatibismoak bere Printzipioetako batzuk egokitu behar izan ditu, etengabe aldatuz doan gizarteari eta geroz eta globalago eta lehiakorragoa den testuinguru ekonomikoari egokitzeko.  

Esandakoaren harira, ondoko galdera datorkigu burura: Arizmendiarrietak bultzatutako kooperatiba-mistika osatu zuen mundu berri, justuago eta solidarioagoa helburu zuen gizartea eraldatzeko bokaziorekin erabat koherente izan gabe eratzen joan ote da Mondragonen kooperatibismoa?

Beste modu batetara egin zitekeen? Beste modu batetara egin daiteke?

Zer gertatzen da etorkizunarekin? Zein da kooperatibismoaren funtsezko erronka eta zein bere utopia?

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Joan Subirats

BITARTEKARIRIK GABEKO DEMOKRAZIA

Joan Subirats

 

Hitzaldi honetan ordezkaritza-demokraziak itxuraz bizi duen kalitate galeraren inguruan hitz egingo da, eta horrek gizartearen eta instituzio publikoaren arteko harremanetan sortu dituen arazoez: uste okerrak, urruntasuna eta absentismoa. Zeintzuk dira arrazoiak? Zeintzuk alternatibak? Besteak beste, ondoko ideiak jorratuko dira: demokrazia erabakitzailea, demokrazia parte-hartzailea, eta garai berri honek eskaintzen dituen aldaketarako aukerak eta informazioan eta komunikazioan eman diren eraldaketak. Gobernu-logikatik gobernantza-logikara aurrera nola egiten ari garen azalduko da, nola ari garen demokrazia politikoa eta demokrazia ekonomikoa hobeto lotzen, nola ari garen “guztionaren" kulturan aurrera egiten, eta horrek nola garamatzan gizarte-arazo eta ekimenetan inplikatuago egotera, hala ingurune hurbilean nola maila globalean. 

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Jonan Fernandez

Bizizikasi, bizitza hobetzeko pedagogia

Jonan Fernandez Baketik zentroko zuzendariaren hitzaldiaren laburpena

Bizizikasi, Arantzazuko Baketik bakearen zentroan lau urtez egindako lana laburbiltzen duen terminoa da. Metodologia berritzaile bat du abiapuntu eta bere jarduerak eta proiektuak gidatzen dituen berrikuntza etikoaren motorra da. Labur azalduta, bizizikasi bizitza hobetzeko pedagogia bat da.  

Pedagogia honen azalpenean sakontzen badugu, norberaren bizitza, gizartea, bizikidetza eta hezkuntza hobetzeko pedagogia dela esango genuke. Bi kontzeptu integraturen sinergiaren emaitza da: bizipena eta ikaskuntza. Geure bizipenaren kontzientziatik ikasi eta geure burua hobetu dezakegula esan nahi du.  

Kontzienteki bizi dugun hori soilik ezagutu eta ikasi dezakegu benetan. Bizizikasi pedagogia geure errealitate pertsonalaren 8 bizipen zehatzetan oinarritzen da, eta hortik 8 ikaskuntza ateratzen ditu. Gaitasun didaktiko handiko zortzi bizipen dira, gizakiaren ezaugarri berezkoenen eta unibertsalenen parte direnak, eta gaitasun didaktiko handia dutenak, funtsezkoena irakasten digutelako.

Ondoko hauek dira zortzi bizipen horiek: mugapena, esker ona, kontzientzia, giza duintasuna, elkarrizketa, enpatia, pazientzia eta maitasuna. Bizizikasi pedagogiak bizipen horiez jabetzeko mailakako prozesu aktiboa proposatzen du, esperientzia horiek bizitzaren, bizikidetzaren eta hezkuntzaren inguruko ikaskuntza iraunkor bilakarazteko.

Horietako lau oinarrizko ikaskuntzak dira: giza izaeraren mugen, esker onaren zentzuaren, kontzientzia entzutearen eta giza duintasunaren esanahiaren ikaskuntzak. Beste hiru instrumentalak dira:  elkarrizketaren plusaren, enpatiaren plusaren eta pazientziaren plusaren ikaskuntzak. Zortzigarrena eta azkena, maitasunaren funtsezko ikaskuntza da.

Bizizikasi pedagogiaren lehentasunezko ezarpen-esparrua berrikuntza da, hain zuzen ere, berrikuntzaren etika baten oinarriak zehaztu eta ezartzeko egiten duen ekarpena.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Txomin García

ENPRESAKO GIZARTE BERRIKUNTZA

Txomin García

 

Azkenaldian, foro, mintegi eta eguneroko solasaldietan hitz bat nabarmendu da beste guztien gainetik: “krisia”. Aldi berean, enpresaren esparruan, “krisiaren” aurrean indar handiz agertzen zaigu berrikuntza terminoa, enpresak aurrera jarraitzeko daukan bide bakar gisa. Baina enpresari gagozkiola, berrikuntza hitzak ondoko esanahiak izan behar ditu: lehiakortasuna, aukerak baliatzeko gaitasuna… Eta itzuli gara berriro hasierara. Zer uste dugu egin dutela enpresek hasieratik, arrakasta gehiago ala gutxiagorekin? Berritzea, lehiakortasuna hobetzeko egokitzea eta aukerak baliatzea. Gizakiaren, enpresaren eta gizartearen garapenak berezkoa izan du berrikuntza, egokitzearen kontzeptua loturik izan duelako: bizirauteko, lehiatzeko, garatzeko. Hortaz, urrunago joan behar dugu, eta esparru “berri eta ezezagun” batean lehiakortasun iraunkorra eraikitzeko gako errealak aurkitu behar ditugu.  

Garai aldaketa” bizi dugu, eta garai berri horretara egokituko den enpresa-paradigma berria sortu behar dugu. Berrikuntza, egiten dugunaren emaitza izango da beti, eta zer egin behar dugun eta nola egin behar dugun jakitea, eta egin behar dugun hori ondo egitea izango da garrantzitsuena.

Garai berriok lehiatzeko modu berriak ekarriko dizkigute, eta lehiakortasunaren faktore berriak menderatzen dituzten enpresak, eta itzuliko ez diren "garai zaharretarako" prestaturik dauden erakundeen muga guztiak (kasu askotan “kultura korporatiboa” bera barne) gainditzen dituzten enpresak izango dira garaile.

Lehiakortasun faktore berriak hiru ardatzen inguruan eraiki beharko dira: pertsonak, espazioa eta denbora. Hiru aldagai horien dimentsioek aurrekaririk gabeko aldaketa kualitatibo eta kuantitatibo handia bizi izan dute oso denbora erlatibo gutxian, eta horien aurrean gaur egun ditugun antolakuntza-baliabideak (kudeaketa eta antolakuntza-ereduak, pertsonen rola, liderren profilak, lidergo eta harreman motak) gaindituta daude eta berriz diseinatu beharko dira.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Pablo Angulo

Utopia Kooperatiboa (Kooperazioa)

Pablo Angulo Bárcena

 

Desberdintasunek markatutako gizarte batean, helburu sozial eta enpresa-helburu edota helburu ekonomikoen arteko lotura estua -eta estrategikoa- ezartzea du helburu gizarte-ekonomiak (solidarioa ere badenak).  

Hainbat jarduera-esparrutan aritzen denez, mezu nagusietan jarri behar du arreta –garaian garaiko ezaugarriekin bat etorrita-. Kasu honetan hiru proposatzen ditut, enpresaren jarduerarekin duten harreman estua dela-eta:  berrikuntza, nazioartekotzea eta integrazioa.  

Politika publikoek, hainbat bitartekoren bidez, esparru horien garapenean paper garrantzitsua daukate, eta horren eraginak ondo aztertu beharko dira, gizarte-berrikuntza indartu dezaketelako edo ekimen horiek erabili eta suntsitu ditzaketelako.

Gizarte ekonomiaren edota gaur egun Laugarren Sektorea izena hartu duen horren etorkizunaren gaineko eragin guztiak ulertzen lagunduko digun utopia (etengabe hazteko bidea) aurkeztea da helburua, etorkizuna eta eginda dauden prospektiba fidagarriak aintzat hartuta.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 

ponente

Patxi Ormazabal

Vitoria-Gasteiz 1948

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales                                                                   

Histórico
Profesor de la Universidad de Deusto
Presidente de las Juntas Generales de Álava
Teniente alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vicepresidente del Parlamento Vasco
Consejero del Gobierno Vasco 1995-2006

Actualmente
MCC – Mondragón Corporación Cooperativa - Responsable de Relaciones Institucionales
KONFEKOOP – Confederación de Cooperativas de Euskadi - Presidente
FUNKO Confederación de Fundaciones de Euskadi - Presidente

moderador

José María Larrañaga Bolinaga

Ingeniero Técnico. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.

Master en dirección de empresas cooperativas. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.                                                                


- Socio cooperativista y miembro del Consejo Rector en Copreci (1963)
- Director de Personal y rector de Ederlan S, Coop (1970)
- Director de Personal de Fagor Electrodomésticos y miembro del Consejo General de Ularco, entidad que agrupaba a las 12 cooperativas del Grupo Fagor (1981)
- Director de formación y difusión cooperativa en Otalora, centro de formación de MCC (1987)
- Director del Instituto Cooperativo Universitario KUI (1999)
- Profesor de La Universidad Mondragón e impartición de Master MBA y cursos para empresarios (1999-2006)
- Miembro del Consejo Superior de Cooperativas Vascas (1999)
- Concejal del Ayuntamiento de Escoriaza durante cuatro legislaturas 
- Ha participado en la creación y presidido la Ikastola Jose Arana de Escoriaza y la Escuela de Magisterio de Escoriaza y ha presidido el Instituto Almen de Enseñanza Secundaria.
- Es profesor invitado en las Universidades de Salamanca, Universidad del País Vasco (UPV); Universidad de Deusto; Universidad Javierana de Cali (Colombia); Universidad Minuto de Dios de Bogotá (Colombia), Universidad de Zaragoza, etc.

Viagra In Usa Kaufen. Generic drugs at EXTRA LOW PRICESPlavix 75 price buy clomid steroids plavix cost with insurance plavix drug cost buy clomid canada plavix generic price comparison. Viagra generico e confiavel generic viagra professional (sildenafil) 100mg order viagra direct from pfizer bupropion generic manufacturers viagra generico e bom. Plavix average wholesale price cost of plavix vs brilinta buy clomid generic buy pfizer viagra online in australia. O viagra generico e bom viagra generico e sicuro bupropion sr generic images cost of plavix at walmart cheapest price for plavix 75 mg. Plavix generic best price bupropion generic list viagra generico e bom mesmo viagra pfizer buy online viagra e generico Buy strattera uk. Generico do viagra e cialis plavix 75 mg price canada plavix 300 mg cost generic pharmacy in qc generic bupropion xl manufacturers price for plavix. Where can i buy viagra in us viagra generico e similares buy cheap pfizer viagra online how much does generic plavix cost at walmart plavix cost walgreens price of plavix. Buy clomid next day delivery viagra canada pfizer plavix cost costco bupropion xl generic brands bupropion generic fda Colchicine buy usa plavix 75 mg price india. Flovent buy online cost of plavix 75 mg in india buy flovent diskus 100 mcg plavix cost in india buy flovent inhaler online flovent inhaler buy. Generic bupropion anchen flagyl to buy online uk viagra in usa rezeptfrei bupropion generic ineffective bupropion xl generic recall. Buy viagra pfizer ireland price for plavix at walmart plavix brand name price price of plavix in india pfizer viagra 100mg usa bupropion 4 dollar generic. Generic viagra professional 100mg viagra generico è in commercio Lisinopril 5 mg tabletten.

TorringtonHugoCraigFarleyKennebunkportViagra AudubonGlenwoodSpotsylvaniaRaceland


Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill
Viagra 30 Pills 100mg $59 - $1.97 Per pill
Viagra 30 Pills 100mg $59 - $1.97 Per pill
Viagra 360 Pills 50mg $355 - $0.99 Per pill
Viagra 90 Pills 100mg $129 - $1.43 Per pillViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Buy cytotec Generic cialis order online Buy cytotec online in uk Cialis tabletten rezeptfrei


PerrySaint FrancisSouth PortlandGarzBozeman
West OrangeAynorViagra BlairsvilleMc AlistervilleMc Fall
VersmoldOsterfeldDosseMalchinViagra Altlandsberg


Amitriptyline hcl kopen Buy antabuse in australia cheapest generic viagra australia viagra online no prior prescription usa voltaren pills amitriptyline kopen zonder recept. Buy proscar for hair loss voltaren pills cvs voltaren pills 75mg buy cialis or viagra online order viagra or cialis online. Can you get viagra or cialis over the counter buy viagra or cialis online buy metronidazole 250 mg online can you get high off voltaren pills. Generic viagra in ireland buy metronidazole topical cream 0.75 antivert generic over the counter cialis 20 mg or 5mg. Buy metronidazole 500mg for humans over the counter cialis or viagra buy metronidazole tablets should i take 10mg or 20mg of cialis. Importing generic viagra to australia buy metronidazole gel 1 is generic viagra any good cialis dosage 10mg or 20mg buy online viagra australia. Which is cheaper cialis or viagra where can you buy viagra in sydney buy metronidazole suppository voltaren pills dosage. Order prescription viagra generic cialis or viagra is there a generic cialis or viagra buy metronidazole 200 mg online uk. Where to get cialis or viagra buy metronidazole cream online voltaren pills ingredients where can i buy viagra in sydney is generic viagra available over the counter. Amitriptyline zalf kopen buy cialis or viagra voltaren pill wiki buy metronidazole 2g voltaren gel vs pill. Buy metronidazole flagyl when did viagra go generic voltaren pills otc viagra online prescription canada viagra melbourne where to buy. Buy metronidazole cheap online cheap cialis or viagra cialis 10mg or 20mg amitriptyline 25 mg kopen lasix 500 mg price viagra australia buy online. generic valtrex canada pharmacy voltaren pills reviews cheaper cialis or viagra which is cheaper viagra cialis or levitra buy metronidazole gel 0.75. Buy metronidazole 400 mg what cheaper cialis or viagra buy metronidazole canada voltaren pills usa lasix 40 mg price. Buy viagra without prescription buy metronidazole mouthwash lasix medication cost viagra online with prescription uk. Buy metronidazole suspension viagra australia buy lasix 500 mg price buy cheap viagra online with prescription buy metronidazole tablets uk.

 • Viagra in Mandurah
 • Viagra in New jersey


Cheaper alternative for flovent generic pill for lexapro metformin in ireland viagra generico quanto costa in farmacia propecia uk pharmacy hoodia p57 köpa. Metformin price ireland lexapro birth control pills when does viagra become generic in the us generic viagra us pharmacy stromectol buy uk. Super p-force generic viagra generic priligy buying metformin in spain is metformin available in ireland stromectol where to buy viagra us pharmacy. Safe diet pills with lexapro propecia online pharmacy uk pharmacy generic drug prices stromectol buy online uk stromectol ivermectin buy can you buy viagra in usa. Generic viagra online canadian pharmacy mail order viagra usa how much does metformin cost in ireland lexapro with diet pills. How much does over the counter viagra cost can you buy metformin over the counter in spain buy viagra online from canadian pharmacy generic viagra online pharmacy usa. Viagra uk pharmacy online buy stromectol online in u.k propecia online pharmacy forum metformin spc ireland buy viagra online canadian pharmacy. Best places to buy generic viagra online buy stromectol for humans lexapro anxiety pills is viagra now a generic drug viagra usa online pharmacy cheap flovent canada. Is viagra generic now metformin eu spc viagra to become generic how much is metformin in ireland propecia generic online pharmacy best canadian pharmacy to buy viagra online. Viagra cost generic lexapro 1 pill Where to buy viagra in dublin can you buy metformin in spain metformin over the counter spain stromectol buy online. Buy flovent cheap lexapro 20 mg pills lexapro and the pill stromectol buy lexapro and the morning after pill quanto costa il generico del viagra in farmacia. Viagra cost new zealand will there ever be generic viagra propecia online pharmacy reviews how much does viagra cost in uk. Köpa hoodia i sverige cheaper alternative to flovent hoodia gordonii köpa buy stromectol in uk propecia online canada pharmacy köpa hoodia p57. Viagra canada pharmacy how much does viagra cost in the u.s Eriacta 100 uk propecia online pharmacy buy stromectol uk buy propecia canada pharmacy flovent inhaler cheap. Viagra in canada cost generic viagra canada pharmacy köpa hoodia gordonii.

 1. where can i buy viagra usa
 2. order viagra in usa
 3. cheap viagra made in usa
 4. where can i buy viagra in us


 1. Can you buy viagra off the shelf in uk
 2. Purchase strattera online
 3. Where to buy lasix water pill
 4. Buy orlistat in the uk
 5. Buy cialis in germany
 6. Cialis online bestellen schweiz
 7. Generic sildenafil online
 8. Avodart bph
 9. Kamagra oral jelly neye yarar


25 mg synthroid weight loss cheapest viagra us pharmacy where can i buy viagra over the counter in the us. Amitriptyline interactions with other medications amitriptyline blood pressure medication weight loss after quitting synthroid. Sildenafil citrate tablets price synthroid 50 mg weight loss viagra online free trial weight loss with synthroid hypothyroidism. Synthroid levothyroxine weight loss buy viagra over the counter in spain very cheap generic viagra synthroid rapid weight loss. Synthroid 25 mcg weight loss synthroid dosage weight loss orlistat prescription uk will too much synthroid cause weight loss synthroid medication weight loss. Will phentermine and synthroid help weight loss armour vs synthroid weight loss will taking synthroid cause weight loss generic sildenafil price. Cheapest viagra usa does synthroid cause weight loss or gain viagra online hrvatska clonidine patch price. Synthroid vs armour for weight loss propranolol online order synthroid for weight loss dosage synthroid and weight loss pills. Cheap canadian generic viagra Can i buy atarax over the counter can you buy viagra over the counter in uk metformin synthroid weight loss. Sildenafil citrate 100mg tab price digoxin medication contraindications high dose synthroid weight loss amitriptyline migraine medication. Cheap generic viagra in australia synthroid weight loss reviews buy zoloft online without prescription can you buy viagra over the counter increased synthroid weight loss. Cheap viagra in usa viagra online austria viagra farmacia online españa orlistat prescription cost zoloft 50 mg buy online synthroid and weight loss hypothyroidism. Can i get zithromax in mexico best quality viagra online digoxin medication class Buy non generic cialis 100 mcg synthroid weight loss can synthroid cause weight loss. Use synthroid for weight loss synthroid 125 weight loss can u buy viagra over the counter in ireland propranolol order online. Viagra dapoxetine online purchase amitriptyline and high blood pressure medication good quality viagra online synthroid weight loss gain. Synthroid reviews weight loss buy zoloft online with prescription armour thyroid vs synthroid weight loss cheap viagra from canada online can you buy viagra over the counter in canada. Can i buy viagra over the counter in canada where can i buy generic albuterol inhaler can too much synthroid cause weight loss. Viagra barata online españa viagra online brand sildenafil online price can you buy zithromax over the counter in mexico propecia billigast amitriptyline high risk medication. Viagra online best sites weight loss pills that can be taken with synthroid buy zoloft online australia expected weight loss synthroid viagra online discussion. Synthroid in weight loss synthroid weight loss success viagra online apotheke österreich nerve pain medication amitriptyline buy cheap zoloft online.

 • generic pharmacy net complaints
 • order viagra in usa
 • generic pharmacy job hiring
 • where can i buy viagra in usa
 • viagra in usa online
 • can i buy viagra in usa
 • online pharmacy adderall generic
 • generic pharmacy rts
 • giant pharmacy generic drug prices
 • buying viagra in the usa
 • generic pharmacy store
 • generics pharmacy branches in las pinas


< Kamagra oral jelly rechnung bestellen :: Generic pharmacy online >

fgh