bombilla

LABURPENAK

ponente

HERAKLITOREN MENDEKUA. Utopia, balioak eta aukerak

Ander Gurrutxaga Abad


1. Utopia eta Ametsak. Historian zehar, bizitzeko beste modu batzuk posible egingo zituzten orainaldiak proiektatu edo etorkizunak amesteko gaitasuna izan da utopia.  Unibertso utopikoen literaturan –zenbait aldaera gorabehera- gatazkarik gabeko gizarte harmonikoak marrazten zaizkigu, pobreziari, gerrari edo goseari leku txikiena ere eskaini gabe.

2. Utopia eta Bizitza duina. Bizitza duina utopia modernoaren erreferentea da.  Hazkunde ekonomikoaren, aberastasunaren banaketaren, demokraziaren ezarpenaren edo oinarrizko ondasun materialak eskuratzearen fruituekin osatu daiteke, denak ala denak baitira gizakiaren garapena eta afektuen eta emozioen gauzatzea bultzatzen duten oinarrizko eskubideak.

3. Arrakasta, Itxaropenak eta Aukerak. Mendebaldean arrakastaren ideologia da jaun eta jabe, sortutako itxaropenen eta landutako aukeren arteko harremanean oinarritzen dena. Itxaropenak demokratizatu dira, eta arrakasta ekonomikoarekin, goranzko gizarte-mugikortasunarekin, lan oparoarekin, aurreko belaunaldienak baino handiagoak diren errentekin, kontsumoaren demokraziarekin eta bizitzan eman daitezkeen gertaeren aurreko segurtasunarekin lotu dira. Itxaropenen eta aukeren artean dagoen aldea da arazoa. Gizarte-ondoeza –argiagoa edo ilunagoa-, hoztasuna, ziurgabetasuna, instituzioekiko, ideiekiko eta pertsonekiko konpromiso eza edo balioen krisia dira zalantzen nahigabeko ondorioak.


4. Aukera, erabakia, hautaketa. I. Berlinen irakaspenei jarraiki, balioen aukera eta hautaketaren ingurukoak dira gai gatazkatsuak. Supermerkatuan hautatu eta itxaropenak eta aukerak antolatzea, hautatzea aukera izatea dela jakinda, horixe da drama. Tradiziora edo malenkonia eta pesimismo formetara itzulita ez dugu erantzunik aurkituko –Samuel Johnsonek esaten zuen iraganeko denborak hobeak iruditzen zaizkigula, iragan direlako, gure egin ditugulako eta hobeto ulertzen ditugulako-. Hautatu ditugun aukera eta balioetan oinarrituriko jardunbideei buruzko galderei erantzutean dago gakoa. Eraikitako itxaropenek eta galdutako aukerek sortu dituzten zalantza eta paradoxentzako konponbideak asmatzea da gakoa. Biek ala biek erreferenteak eta interpretatuak izateko ideia berriak behar dituzte. Horiek aurrera eramateko baldintzak eta egindakoa eta esandakoa ebaluatu eta berritzeko jardunbide egokiak behar dituzte.

5. Erantzunak eta lidergoa. Ziurgabetasunaren, ondoezaren eta utopiaren etsaiak hauek dira: horiek sortzen dituzten arrazoietarako erantzunik eza, gertaera eta ondorioen arteko nahasmena eta diru-gosea, zikoizkeria, arduragabetasuna, iruzurra, fanatismoa edo gizatasun falta bezalako balioenganako permisibitatea edo balio horien hautaketa.  Balioen artean aukeratu behar da, baina erakundeak kudeatzeko moduen, helburu instituzionalen, hezkuntzaren, pertsonen sormenaren eta eraikitakoaren berrikuntzaren artean ere aukeratu behar da, eta lidergo konprometituak eraiki. Inteligenteak, eraginkorrak eta etorkizuna marrazteko gai diren lidergoen eta gogogabeak, taktikoak eta gertaera eta gauzen konplexutasunaren gaineko ezagutzarik ez daukaten lidergoen artean aukeratu behar da. Erabakiak hartzea eta aukera izateko hautatzea eskatzen duten beste hautaketa edo erantzun batzuk dira horiek.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


moderador

EZAGUTZA SORTZEA ETA GIZARTEARI ITZULTZEA

Andoni Gartzia

 

Gizarte aurreratuen hazkunde iraunkorra aurrerapen zientifikoen garapenean oinarrituta dago. Aurrerapen zientifikoak lortzeko, gizarteok baliabide garrantzitsuak erabiltzen dituzte, ikerketaz arduratzen diren eragileek ezagutza horiek sortu eta garatzeko beharrezkoak dituzten bitarteko eta baldintzak eduki ditzaten.

Zientziaren, zientzia horren ondorioz sortutako teknologiaren, enpresek teknologia hori berrikuntza bilakarazteko prozesuen eta gizarteak horretaz egiten duen erabilpenaren (garapena eta enpleguaren sorrera) arteko harremana bideratzea funtsezkoa da zientzia-teknologia-berrikuntza-gizartea sistema eraginkorra izan dadin eta erabilitako bitartekoak garapen sozioekonomikoaren onerako izan daitezen. 

Ondoko hauek dira Garaia Gunearen bereizgarri nagusiak:

 • Sustapena: Sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza lortzeko ahalegina egin da. Sustapen honek ateak irekita ditu beste sustatzaile batzuk sartu daitezen.
 • Kontzeptua: GARAIAk, Berrikuntza bultzatzeko azpiegitura den heinean, espazio fisiko bat sortu du, unibertsitateak, teknologia zentroak eta enpresetako I+G unitate aurreratuak elkarrekin egon daitezen. Ekoizpen unitateak espazio honetatik kanpo daude. BERRIKUNTZARAKO ESPAZIOA da, eragileok ELKARRI ERAGIN diezaioten.

 Ondorioak.

-Zientzia edota Teknologia Parke bat edo Berrikuntza Gune bat sustatzeak ez du berez konpontzen bere eragin-esparruko enpresa-sareei ezagutzak eta teknologia helarazi beharrak sortzen duen arazoa.
-Hala ere, egia da ondo planifikatuta eta kudeatuta dagoen Zientzia edota Teknologia Parke bat, Unibertsitateetatik eta Teknologia Zentroetatik hurbil dagoena eta haiekin harreman zuzenak dituena, inguruneko sinergiak batu eta bideratzeko osagai garrantzitsua izango dela.
-Ingurune bakoitzeko behar eta errealitateetara egokituko den Zientzia-Teknologia-Enpresa-Gizartea sistema bat planteatu eta zehaztea administrazio publikoen ardura da.

-Prestakuntza-arloko politikak, ekintzaileentzako laguntzak, Teknologia Zentroetan eskuragarri dagoen ezagutza enpresen esku jartzeko bideak, zein I+G unitateak sortzeko eta nazioartekotze, elkar-lankidetza eta arrisku-proiektuei laguntzeko finantzaketa koordinatu beharko lirateke.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Iraitz Agirre Aranguren

Bagara egitasmoa

Iraitz Agirre Aranguren

 

Kooperatiben ibilbide historikoari begiratuta, kooperatiben errealitatearen eta errealitate kapitalista orokorraren artean desberdintasun handirik gabeko deriba eman dela ikus daiteke. Hainbat faktore daude hori azaltzeko, eta enpresaren beraren metabolismoan eta kooperatiben egiturak erreproduzitzen duen gizaki motan ikus daiteke hori, kapitalismo tipikoak erreproduzitzen duenaren oso antzekoa baita. Bost mendeko kooperatiba-esperientziaren ondoren, kooperatibismoak oro har, zein Fagor taldeak berak (esperientziaren sustatzaile den eskualdeko taldeak) norabide bat zehazten eta trakzioz eta errealismoz energiak bideratzen lagunduko dien zerumuga behar dute.   

Kooperatiba-esperientziaren ADNak (pertsona, hezkuntza, elkartasuna, lana) eta bizi dugun gizarte-errealitatearen irakurketa berritu, konplexu eta zorrotzak etorkizunerako proiektu bat ikusaraztera garamatzate.  

Bidearen jarraipena eta jauzia da aldi berean. Esperientzia honen eskutik etorri ziren ideia eraldatzaileen bidean jarraitzea da batetik. Eta bestetik, kooperatibismoaren gizarte-proiektuan jauzia ematea, belaunaldi berri batek gidatuko duen jauzia. Gizarte-proiektu honek eskualderako proiektu integral baten beharra dauka.   

Proiektu integrala eskualdeko pertsonen hainbat dimentsiotan eragingo duen proiektua da, koherentzia bateratua izango duena, bailarako hainbat gizarte-esparrutan: hezkuntzan, enpresan, gazteen prestakuntzan, etxebizitzan, komunikazioan, kulturan, lehen sektorean, ingurumenarekiko harremanean, nazioarteari ateak irekitzean, immigrazioan. Puntako bailara izateko baldintza paregabeak ditugu, garapen komunitarioaren esparruan mendebaldeko munduan ezezagunak diren mailak lortu ditzakeen eskualde esperimentala gara.  

Premisa horietatik jaio da Bagara, Debagoienako tokiko garapenean eragin asmo duen prozesua.  Garapen integralerako oinarria eta norabidea direla uste dugun lau balorek batzen gaituzte, eta lau baloreok gure lanerako esparrua zehazten dute: euskal nortasuna, iraunkortasuna, elkartasuna eta auto-antolakuntza.  

Lan-esparru horretatik abiatuta, hiru dira landu nahi diren ardatzak: sustapenaren arloa (9 gai jorratu nahi dira, eta bat egiteko gune sozial bilakatu, tokiko garapena sustatuko duten proiektu zehatzak martxan jartzeko helburuarekin). Hezkuntza (hezkuntza kolektiboko eragileak eta subjektuak elkarrekin lotu nahi dira esparru horretan, hemen ere proiektu zehatzak martxan jartzeko). Eta azkenik, kooperatibismoa sendotzeko arloa. Kooperatibak beraiek dira euren egiturak nola sendotu nahi dituzten erabaki behar dutenak, baina hasiera batean, Bagarak kooperatibei lan-esparru paregabea eskaintzen die, euren esparrutik haratago, inguruarekiko konpromiso sozialean sakondu ahal izateko.  

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Francisco Javier Elzo Imaz

XXI. mendeko Euskadi aitzindari batentzako balioak

Javier Elzo Imaz

 

Irailaren 1ean, “La Vanguardia” egunkarian, ESADEko irakasle diren Angel Castiñeira eta Joseph Maria Lozanoren "Gestión o Liderazgo” artikulua irakurri nuen. Egileen arabera, “Mtik (Managementetik) Lra (Leadershipera) pasatzea ausardia eta berrikuntza handiko lan eskerga izango da (…) lidergoak berekin dakarrelako niaren, bere baloreen, bere jarreren, bere emozioen eta bere arrazoien gaineko lan sakona egitea”.

Hainbat urtez defendatu dut, “mutatis mutandis”, enpresaren etorkizunerako pentsaturiko hausnarketa horiek gizartearen etorkizunerako berdin-berdin balio dutela. Hortaz, erabat egokia iruditzen zait Mahai honen gaia: “Utopia soziala (balio berriak)”. Egokia iruditzen zait, halaber, Innobasquek “Balio berritzaileetan oinarrituriko 2030eko euskal gizarte baterantz" izeneko Liburu berdearekin egindako lana.

Utopia eta kimera desberdindu behar dira. Kimera maitagarrien ipuin bat da, maiz asmo onen zerrenda gisa eta herritarren parte-hartze eskuzabalerako dei etereo gisa aurkezten zaiguna. Utopia beste gauza bat da. Utopia, lortu beharreko ilusio bat eta borrokatu beharreko ideal batzuk izateaz gain, ibili beharreko bidearen, gainditu beharreko inertzien eta konbentzitu beharreko herrikideen gaineko kontzientzia hartzea dakar. Hori guztia gizarte jakin bakoitzarentzat historiaren une jakin bakoitzean indartu beharreko balioak aztertu eta aukeratu ondoren egin behar da.

Gaur egun, euskal herritarrentzako (beste batzuk esango dute euskal gizartearentzat soilik) proiektu kolektibo bat da Utopia Euskadin. Gizarte justu eta adeitsua, bere pluraltasunaren jabe dena, etorkizunean “bera izatea” bilatzen duena, hasierako Tourainek “historizitate” gisa ulertzen zuena, beste herri batzuetan urtuko ez dena, batzuen eta besteen arteko elkarren mendekotasuna bilatzen duena, funtsezko oinarri gisa salbuespenik gabeko Giza Eskubideekiko errespetua daukana eta gehien behar dutenei lehentasunezko arreta eskainiko diena. Immigranteari harrera egin eta etorkizuneko Euskadiren eraikuntzan guztiokin batera aktiboki parte hartzeko eskatuko dion gizartea. ETArengandik behingoz libre den Euskadi.  

Helburu honetan aurrera egiteko, ondoko zortzi balio hauen sustapena proposatzen dut: konpetentzia pertsonala, “sentimendun adimena” (“inteligencia sentiente”), berrikuntza positiboekiko irekitasuna, balio instrumentalak, elkartasunezko tolerantzia eta beharrezko intolerantzia, segurtasunetik haratagoko askatasuna eta izpirituaren berraurkikuntza.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 


Mikel Gantxegi

Mundukideren utopia

Mikel Gantxegi

 

Mundukide amets bat da, duela hamar urtetik gora lauzpabost pertsona langile, kooperatibista, konprometitu eta solidarioren buruetan sortu zen ametsa… Pertsona horiek GGKE handiagoa eta profesionalagoa, jende gehiagorengana iritsiko zen erakundea sortzeko ideiarekin elkartu ziren.   Garapen sozio-ekonomikorako proiektuak garatzea eta ekimen produktibo-ekonomikoak bultzatzea helburu izango zuen GGKE bat zuten buruan. Enpresa-arloa ardatz izango zuen GGKE eraginkorragoa eta helburuak lortzera bideratuagoa egongo zena zuten buruan. MUNDUKIDE sortzea zuten buruan.

Baina ideia horren atzean zegoen bultzada argia zen. Mondragoneko kooperatiba-esperientzia zen erreferentzia nagusi eta inspirazio iturri.   

Mundukideren xedea lehenengo ameslarien buruetan zegoen hura da. HEGOALDEKO HERRIALDEEKIN ESPERIENTZIA BAT, BITARTEKOAK ETA GAUZAK EGITEKO JAKINTZA PARTEKATZEA DA XEDEA, PARTE-HARTZAILE GUZTIEN GARAPENA AHALBIDETZEKO. Hau da, euren eta gure garapena bultzatzeko. Haien kasuan, ekonomian eta gizartean oinarrituagoa dagoen garapena, eta gure kasuan, aldiz, kooperatiben printzipio eta balioen garapena.

Mundukideren jatorrizko ideia sortu zenetik, hamar urte eman ditugu bidea egiten. Amets horren atzetik urratsak eman ditugun arren, zerumuga oraindik urruti dago… baina horixe da, hain zuzen ere, ibiltzen jarraitzera bultzatzen gaituena.

Gaur egun Brasilen eta Kuban ari gara lanean. Brasileko MSTarekin eta Azukrea eta Nekazaritzaren Ministerioarekin Kuban. Garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonak eta erakundeak indartzeko prestakuntza eta laguntza teknikoa eskaintzen ari gara. Mozambikeko hiru erregiotan ari gara lanean, tokiko garapen sozio-ekonomikoa bultzatu eta pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko. Eta beste lan batzuk ere bultzatzen ditugu, hala nola esperientziak trukatzeko TRUKE programa HUHEZIko LANKIrekin batera; Peruko CEDEPAS erakundeari laguntzen diogu, FISC eta Foro Rural-arekin batera; eta beste hainbat talderi ere laguntza ematen diegu.

Baina gure helburua ez da lankidetza-programak bultzatzea, proiektuak bata bestearen atzean egitea… gurekin lanean dauden pertsonen gaitasunak, prestakuntza, bizi-baldintzak eta etorkizuneko nahiak hobetzea da gure helburua. PERTSONA HORIEK AMETS BERRIAK EDUKI ETA HORIEK LORTZEKO GAITASUNA ETA KONFIANTZA IZATEA DA GURE HELBURUA.

MSTko Claudio bezala Brasilen, Rosalina de Marrupa Mozambiken, edo ACPAko Miguel Kuban.

Eta lan horretan, kooperatiben kolektiboko eragileen laguntza eta inplikazioa lortzea da MUNDUKIDEREN xedea, kooperatibista sentitzen diren emakume eta gizon guztiena.   MUNDUKIDEn profesionalak, LANKI-HUHEZIko irakasleak eta kooperatibista erretiratuez gain, Unibertsitateko ikasle eta irakasleek, kooperatibetako langile eta bazkideek eta kooperatibak eurak, instituzio gisa, parte hartzen dute.

MUNDUKIDEN HERRIALDE TXIROTUENEKIKO ELKARTASUNAREKIN ETA LANKIDETZAREKIN AMETS EGITEN JARRI NAHI DUGU KOOPERATIBETAKO KOLEKTIBOA .

Eta horrela, denok elkarrekin ibiliko dugu amets horretara garamatzan bidea.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Juan Mª Otaegui Murua

 

Juan Mª Otaegui Murua

 

Utopiaren kontzeptua kooperatibismo unibertsalaren oinarrian dago. Pertsonak erdigunean dituen mundu idealizatu baten proiekzioa kooperatibismoaren funtsezko ezaugarri komuna da.   NAKen printzipioak kooperatiben esperientzia guztiak garatzeko oinarri komunak dira.

Mondragonen kooperatiba-esperientziaz aritzea gustatuko litzaidake, hori baita bertatik bertara ezagutzen dudana. Arizmendiar utopia laburbiltzen duen adierazpen bat aukeratu beharko banu, ondoko hau izango litzateke:

“Enpresa eraldatu behar da gizartea eraldatzeko”.

Oinarri horretatik abiatuta, kooperatibismotik gizartearen beharrei erantzuteko lanari ekin zitzaion.  Gauzak horrela, lan elkartuaren kooperatibismoaz gain, hezkuntza, kreditu, nekazaritza, kontsumo, gizarte eta laguntza-zerbitzu eta etxebizitza-kooperatibismoa ere sortu ziren, bai eta ikasleentzako Alecoop, emakumeentzako Auzolagun eta ikerketaren esparruko Ikerlan bezalako esperientziak ere.  

Gizartea eraldatzen joateko asmoaren barruan kokatzen den jarduera globala da. Baina, helburua lortzeko bidean gaude?

Mondragoneko kooperatibismoa sortu zuen ikuspegian presente zegoen utopia eskutan hartu eta kooperatibismo horren bilakaera aztertuko bagenu, kooperatibismoak gizarte-eraldaketari egin dion ekarpena hutsala izan dela ondorioztatuko genuke.

Enpresa eraldatzeko eman diren urratsak, aldiz, berebizikoak izan dira.  Baina batez ere kooperatibistei beraiei eragin dien eraldaketa izan da, kooperatibisten kopurua handitzeko asmo irmoa beti presente egon bada ere.  

Eraldaketa horretan, gainera, kooperatibismoak bere Printzipioetako batzuk egokitu behar izan ditu, etengabe aldatuz doan gizarteari eta geroz eta globalago eta lehiakorragoa den testuinguru ekonomikoari egokitzeko.  

Esandakoaren harira, ondoko galdera datorkigu burura: Arizmendiarrietak bultzatutako kooperatiba-mistika osatu zuen mundu berri, justuago eta solidarioagoa helburu zuen gizartea eraldatzeko bokaziorekin erabat koherente izan gabe eratzen joan ote da Mondragonen kooperatibismoa?

Beste modu batetara egin zitekeen? Beste modu batetara egin daiteke?

Zer gertatzen da etorkizunarekin? Zein da kooperatibismoaren funtsezko erronka eta zein bere utopia?

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Joan Subirats

BITARTEKARIRIK GABEKO DEMOKRAZIA

Joan Subirats

 

Hitzaldi honetan ordezkaritza-demokraziak itxuraz bizi duen kalitate galeraren inguruan hitz egingo da, eta horrek gizartearen eta instituzio publikoaren arteko harremanetan sortu dituen arazoez: uste okerrak, urruntasuna eta absentismoa. Zeintzuk dira arrazoiak? Zeintzuk alternatibak? Besteak beste, ondoko ideiak jorratuko dira: demokrazia erabakitzailea, demokrazia parte-hartzailea, eta garai berri honek eskaintzen dituen aldaketarako aukerak eta informazioan eta komunikazioan eman diren eraldaketak. Gobernu-logikatik gobernantza-logikara aurrera nola egiten ari garen azalduko da, nola ari garen demokrazia politikoa eta demokrazia ekonomikoa hobeto lotzen, nola ari garen “guztionaren" kulturan aurrera egiten, eta horrek nola garamatzan gizarte-arazo eta ekimenetan inplikatuago egotera, hala ingurune hurbilean nola maila globalean. 

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Jonan Fernandez

Bizizikasi, bizitza hobetzeko pedagogia

Jonan Fernandez Baketik zentroko zuzendariaren hitzaldiaren laburpena

Bizizikasi, Arantzazuko Baketik bakearen zentroan lau urtez egindako lana laburbiltzen duen terminoa da. Metodologia berritzaile bat du abiapuntu eta bere jarduerak eta proiektuak gidatzen dituen berrikuntza etikoaren motorra da. Labur azalduta, bizizikasi bizitza hobetzeko pedagogia bat da.  

Pedagogia honen azalpenean sakontzen badugu, norberaren bizitza, gizartea, bizikidetza eta hezkuntza hobetzeko pedagogia dela esango genuke. Bi kontzeptu integraturen sinergiaren emaitza da: bizipena eta ikaskuntza. Geure bizipenaren kontzientziatik ikasi eta geure burua hobetu dezakegula esan nahi du.  

Kontzienteki bizi dugun hori soilik ezagutu eta ikasi dezakegu benetan. Bizizikasi pedagogia geure errealitate pertsonalaren 8 bizipen zehatzetan oinarritzen da, eta hortik 8 ikaskuntza ateratzen ditu. Gaitasun didaktiko handiko zortzi bizipen dira, gizakiaren ezaugarri berezkoenen eta unibertsalenen parte direnak, eta gaitasun didaktiko handia dutenak, funtsezkoena irakasten digutelako.

Ondoko hauek dira zortzi bizipen horiek: mugapena, esker ona, kontzientzia, giza duintasuna, elkarrizketa, enpatia, pazientzia eta maitasuna. Bizizikasi pedagogiak bizipen horiez jabetzeko mailakako prozesu aktiboa proposatzen du, esperientzia horiek bizitzaren, bizikidetzaren eta hezkuntzaren inguruko ikaskuntza iraunkor bilakarazteko.

Horietako lau oinarrizko ikaskuntzak dira: giza izaeraren mugen, esker onaren zentzuaren, kontzientzia entzutearen eta giza duintasunaren esanahiaren ikaskuntzak. Beste hiru instrumentalak dira:  elkarrizketaren plusaren, enpatiaren plusaren eta pazientziaren plusaren ikaskuntzak. Zortzigarrena eta azkena, maitasunaren funtsezko ikaskuntza da.

Bizizikasi pedagogiaren lehentasunezko ezarpen-esparrua berrikuntza da, hain zuzen ere, berrikuntzaren etika baten oinarriak zehaztu eta ezartzeko egiten duen ekarpena.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Txomin García

ENPRESAKO GIZARTE BERRIKUNTZA

Txomin García

 

Azkenaldian, foro, mintegi eta eguneroko solasaldietan hitz bat nabarmendu da beste guztien gainetik: “krisia”. Aldi berean, enpresaren esparruan, “krisiaren” aurrean indar handiz agertzen zaigu berrikuntza terminoa, enpresak aurrera jarraitzeko daukan bide bakar gisa. Baina enpresari gagozkiola, berrikuntza hitzak ondoko esanahiak izan behar ditu: lehiakortasuna, aukerak baliatzeko gaitasuna… Eta itzuli gara berriro hasierara. Zer uste dugu egin dutela enpresek hasieratik, arrakasta gehiago ala gutxiagorekin? Berritzea, lehiakortasuna hobetzeko egokitzea eta aukerak baliatzea. Gizakiaren, enpresaren eta gizartearen garapenak berezkoa izan du berrikuntza, egokitzearen kontzeptua loturik izan duelako: bizirauteko, lehiatzeko, garatzeko. Hortaz, urrunago joan behar dugu, eta esparru “berri eta ezezagun” batean lehiakortasun iraunkorra eraikitzeko gako errealak aurkitu behar ditugu.  

Garai aldaketa” bizi dugu, eta garai berri horretara egokituko den enpresa-paradigma berria sortu behar dugu. Berrikuntza, egiten dugunaren emaitza izango da beti, eta zer egin behar dugun eta nola egin behar dugun jakitea, eta egin behar dugun hori ondo egitea izango da garrantzitsuena.

Garai berriok lehiatzeko modu berriak ekarriko dizkigute, eta lehiakortasunaren faktore berriak menderatzen dituzten enpresak, eta itzuliko ez diren "garai zaharretarako" prestaturik dauden erakundeen muga guztiak (kasu askotan “kultura korporatiboa” bera barne) gainditzen dituzten enpresak izango dira garaile.

Lehiakortasun faktore berriak hiru ardatzen inguruan eraiki beharko dira: pertsonak, espazioa eta denbora. Hiru aldagai horien dimentsioek aurrekaririk gabeko aldaketa kualitatibo eta kuantitatibo handia bizi izan dute oso denbora erlatibo gutxian, eta horien aurrean gaur egun ditugun antolakuntza-baliabideak (kudeaketa eta antolakuntza-ereduak, pertsonen rola, liderren profilak, lidergo eta harreman motak) gaindituta daude eta berriz diseinatu beharko dira.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA


Pablo Angulo

Utopia Kooperatiboa (Kooperazioa)

Pablo Angulo Bárcena

 

Desberdintasunek markatutako gizarte batean, helburu sozial eta enpresa-helburu edota helburu ekonomikoen arteko lotura estua -eta estrategikoa- ezartzea du helburu gizarte-ekonomiak (solidarioa ere badenak).  

Hainbat jarduera-esparrutan aritzen denez, mezu nagusietan jarri behar du arreta –garaian garaiko ezaugarriekin bat etorrita-. Kasu honetan hiru proposatzen ditut, enpresaren jarduerarekin duten harreman estua dela-eta:  berrikuntza, nazioartekotzea eta integrazioa.  

Politika publikoek, hainbat bitartekoren bidez, esparru horien garapenean paper garrantzitsua daukate, eta horren eraginak ondo aztertu beharko dira, gizarte-berrikuntza indartu dezaketelako edo ekimen horiek erabili eta suntsitu ditzaketelako.

Gizarte ekonomiaren edota gaur egun Laugarren Sektorea izena hartu duen horren etorkizunaren gaineko eragin guztiak ulertzen lagunduko digun utopia (etengabe hazteko bidea) aurkeztea da helburua, etorkizuna eta eginda dauden prospektiba fidagarriak aintzat hartuta.

IKUSI BESTE HIZLARIAK | IKUSI EGITARAUA

 

Where To Buy Viagra In Store Uk - Buy Here. Generic drugs at EXTRA LOW PRICESLisinopril hctz 10 12.5 mg lupin tretinoin generic brands apotek eu order cialis online tretinoin gel microsphere .04 generic order phenergan online uk. Purchase generic viagra phenergan 25 mg tablets uk can you buy viagra off the shelf in uk atorlip 80 mg price cheap viagra brand watson lisinopril hctz 20 12.5. Best place to purchase generic viagra can i order cialis online in canada order cialis online us pharmacy atorlip cost Generic brand of cialis. Viagra sildenafil buy tretinoin cream generic atorlip 40 price tretinoin generic brand tretinoin gel 0.04 generic generic brands of tretinoin. Bactroban generic cost lisinopril-hctz 10-12.5 mg tab buy phenergan online uk phenergan 25mg uk order cialis mastercard. Buy real generic viagra lisinopril hctz 20-25mg buy viagra in birmingham uk atorlip 20 price in india 90 lisinopril what is generic tretinoin. Purchase viagra online with prescription is there a generic tretinoin atorlip 40 price in india phenergan codeine uk bactroban generic order viagra and cialis online. Price of atorlip order real cialis online buy phenergan elixir online uk brand viagra 50mg online order cialis online next day delivery. Order cialis online canadian pharmacy cialis generic order lisinopril 0.5 mg can you buy phenergan in the uk tretinoin cream generic for. Real viagra usa atorlip 20 mg price lisinopril hctz 25 mg phenergan with codeine uk atorlip 20 price purchase viagra online us buy phenergan 25mg uk atorlip 10 mg price in india. Lisinopril hctz 20-25 best place to order cialis online lisinopril hctz 10 mg purchase real viagra online viagra buy au lisinopril-hydrochlorothiazide 20-12.5 mg tablet. Phenergan w codeine uk viagra usa 100mg original tretinoin gel microsphere generic price of atorlip f phenergan tablets 25mg uk. Price of atorlip buy viagra online real buy phenergan uk phenergan cream uk ordering cialis online safe viagra buy perth buy real viagra online usa. Is obagi tretinoin better than generic order cialis online in canada atorlip 40 price in india atorlip 80 price. Bactroban cream generic brand bactroban nasal generic atorlip price in india Viagra over the counter australia lisinopril 90 day supply how much is generic tretinoin bactroban unguento generico. Lisinopril hctz 10 12.5mg lisinopril w 941 order cialis online with mastercard atorlip 20 price in india lisinopril-hydrochlorothiazide 10 mg-12.5 viagra pfizer buy online. Bactroban nasal generico cialis order online uk lisinopril hctz 20-12.5 mg tab atorlip price in india buy real viagra online overnight delivery. Buy phenergan elixir uk order viagra or cialis online atorlip 40 mg price viagra online real.

SchraplauVredenBad WildbadWyk auf FöhrWinnendenThüringenViagra Ingelheim am RheinFurtwangen im SchwarzwaldLüdinghausen


Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill
Viagra 240 Pills 100mg $269 - $1.12 Per pill
Viagra 30 Pills 50mg $55 - $1.83 Per pill
Viagra 30 Pills 50mg $55 - $1.83 Per pill
Viagra 90 Pills 100mg $129 - $1.43 Per pill
Viagra 90 Pills 50mg $115 - $1.28 Per pillViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Finasteride drug bank Pharmacy online discount outlet Metformin order online uk Where can you buy finasteride Atomoxetine cost without insurance Where can i buy clomid online in the uk Buy viagra sildenafil online Viagra supplies australia


GriffithCowichan ValleyBroken HillPort AlberniCentral Kootenay
AnnaburgBurgwedelKranichfeldViagra Weimar WeingartenOlfen
LutherstadtViagra HertenViagra ElsflethBornheimHelmbrechts


Buy cheap viagra online next day delivery levitra where to buy online cialis dosage em portugues strattera rezeptfrei kaufen can you buy levitra online viagra en uk. Cialis extra dosage levitra to buy online cialis dosage options buy levitra online canadian pharmacy safe to order generic viagra online. Prednisone tablets 5 mg apo strattera kaufen rezeptfrei viagra uk only where can you buy viagra over the counter uk. Cialis dosage on demand prednisone 10mg tablets cost cheap viagra online overnight shipping viagra equivalent uk. Buy levitra 10 mg cialis usual dose buying viagra over the counter uk strattera 60 mg kaufen prednisone 10 mg oral tablet viagra in uk online strattera kaufen deutschland. Cialis e20 dosage buy generic valtrex cheap order generic viagra online prednisone tablets australia viagra uk prescription buy levitra online canada cialis dosage increase. Cymbalta dosage 120 purchase cheap viagra online buy viagra online worldwide shipping strattera 40 mg kaufen buying levitra online safe Comprar viagra generico en españa contrareembolso. Buy levitra 20mg online prednisone 10mg tablet price buy levitra online without prescription purchase generic viagra online. Buy generic viagra overnight delivery what cialis dosage is best prednisone 10mg tablet cost cialis dose rxlist. Buy generic viagra fast delivery buy viagra cialis levitra online uk buy generic valtrex buy levitra online in uk. Cialis renal dose cheap generic viagra online uk prednisone 10 mg tablet price.

 • Viagra in Comox valley
 • Viagra in Jacksonville
 • Viagra in Pasadena


Xenical rezeptfrei in deutschland zantac 150 drug interactions viagra online in australia cheap zantac drug class. Diflucan otc walgreens where to buy cytotec online zantac simethicone drug interactions can you actually buy viagra online Buy retin a online europe. Buy cytotec online canada where can you buy viagra online buy pfizer cytotec online canada drug pharmacy free shipping code cheap super active viagra. Generic viagra sildenafil citrate 50 mg generic sildenafil citrate vs viagra buy cytotec online ireland what is the cheapest online pharmacy for viagra. Where can i buy cytotec online zantac drug wiki buy misoprostol cytotec online is zantac an otc drug where can i buy amoxil online buy cytotec abortion pill online. Buy mifepristone and cytotec online generic brands of tadalafil drug interactions between prilosec and zantac sildenafil citrate generic vs viagra can i buy viagra online in canada. Buying amoxil online zantac london drugs order amoxil online xenical deutschland kaufen drug interactions synthroid zantac where can you buy real viagra online. Zantac interactions with other drugs where to buy amoxil online zantac drug abuse online cheap viagra drug interactions benadryl and zantac. Diflucan otc cvs zantac interactions other drugs how do you buy viagra online can u buy real viagra online amoxil online zantac like drugs can i buy real viagra online. Generic viagra super active sildenafil citrate otc diflucan cvs zantac prescription drug where to buy cytotec online in australia. Generic tadalafil brands purchase amoxil online generic viagra gel sildenafil citrate gel buy cytotec online with mastercard diflucan otc walmart xenical rezeptfrei deutschland. Tadalafil generic brands zantac 75 drug interactions best cheap viagra pills can i buy generic viagra online. Zantac ranitidine drug study can i buy cytotec online zantac drug can you buy cytotec online xenical generika rezeptfrei deutschland. Buy tadalafil brand online zantac drug uses amoxil 500 mg online where can i buy real viagra online zantac drug interactions metformin. Where can i buy cytotec pills online Clomiphene citrate online australia buy cytotec online in usa xenical kaufen in deutschland. Viagra sildenafil citrate 100mg price cytotec buy online uk zantac and ibuprofen drug interactions xanax zantac drug interactions. Cytotec buy online usa buy cheap sildenafil citrate 100mg drug interactions lisinopril zantac real cheap viagra is it cheaper to buy viagra online. Buy cytotec online in uk where can you buy genuine viagra online xenical bestellen deutschland zantac drug dosage. Where do i buy viagra in uk comprar amoxilina online.

can you buy viagra in uk
where can i buy viagra in brighton uk
best place to buy viagra in the uk
can u buy viagra in uk

Where can i buy flagyl tablets Buy tretinoin cream online uk Cialis online mit rezept Zoloft kaufen apotheke Canada pharmacy 24 discount code


Lisinopril dosage for migraines doxycycline hyclate 150 mg cost cost doxycycline hyclate or monohydrate where do you buy viagra online. Cost for doxycycline hyclate cheapest viagra in the uk doxycycline hyclate 100mg costs online apotheke schweiz cialis suprax 400 mg online lisinopril dosage for kidney protection. Viagra generic in us triamterene/hctz 37.5/25 mg tabs viagra where to buy sydney is viagra over the counter in the usa. Doxycycline hyclate cost where to buy viagra in england where to buy a viagra doxycycline sandoz cost australia how much does doxycycline cost in australia. Buy generic suprax online cialis online apotheke österreich where do you buy your viagra lisinopril dosage for microalbuminuria. Levitra orodispersible rezeptfrei proventil coupon for free inhaler online apotheke cialis kaufen where do you buy viagra cheapest 100mg viagra. Where do you buy viagra from where to buy the best viagra online dosage amounts for lisinopril buy suprax online proventil dose for nebulizer. Online apotheke deutschland cialis substitute medication for lisinopril coupons for proventil hfa doxycycline malaria cost australia. Best way to buy viagra in uk buying viagra over the counter in usa doxycycline costs uk lisinopril dosage for chf dosage chart for lisinopril. Apothekenpreise für cialis generika lisinopril dosage for the elderly cialis generika eu apotheke doxycycline australia cost cost of doxycycline hyclate 20 mg. Doxycycline 100mg cost uk doxycycline hyclate vs monohydrate cost cialis generika in deutschen apotheken. Lisinopril dosage for ms lisinopril dosage for elderly viagra for womens where to buy uk cheapest viagra prescription. Antibiotic doxycycline cost was kostet cialis 10 mg in der apotheke triamterene 37.5mg/ hctz 25mg tabs cialis 20 mg online apotheke doxycycline hyclate how much does it cost. Cost of doxycycline in australia cialis generika online apotheke can viagra be purchased over the counter in usa standard dosage for lisinopril. Is viagra available over the counter in the us cialis generika in deutschen apotheken kaufen lisinopril dose for migraines online apotheke cialis 20mg proventil inhaler coupons for free. Viagra generic us pediatric dosage for lisinopril cheapest viagra tablets suprax online coupon cialis online apotheke buy suprax online uk. Viagra where to buy in toronto Generic imitrex pill viagra where to buy it what does doxycycline monohydrate cost. Us based generic viagra triamterene 37.5 mg hctz 25mg tabs triamterene hctz tabs viagra over the counter in usa cost of doxycycline hyclate 150 mg. Proventil dosage for bronchitis cialis generika in der apotheke doxycycline hyclate cost increase 24 online pharmacy net buy strattera europe viagra generika usa doxycycline cost ireland. Cialis 10 mg preis apotheke lisinopril dose for kidney protection lisinopril dose for elderly is viagra available over the counter in usa. Doxycycline uk cost cialis kaufen online apotheke gibt es cialis generika in deutschen apotheken cialis 20mg online apotheke. Over the counter viagra in the usa cheapest pharmacy to get viagra cheapest viagra super force cialis 5mg online apotheke.

 1. where to buy viagra in birmingham uk
 2. can you buy viagra in uk
 3. best place to buy genuine viagra uk
 4. generic levitra canada pharmacy
 5. where do i buy viagra in uk
 6. generic valtrex canada pharmacy
 7. generic viagra canada pharmacy
 8. where can i buy viagra in brighton uk
 9. canada pharmacy free shipping coupon code
 10. generic viagra canadian pharmacy online


< Viagra cialis levitra buy online :: Topamax migraine australia >

ponente

Patxi Ormazabal

Vitoria-Gasteiz 1948

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales                                                                   

Histórico
Profesor de la Universidad de Deusto
Presidente de las Juntas Generales de Álava
Teniente alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vicepresidente del Parlamento Vasco
Consejero del Gobierno Vasco 1995-2006

Actualmente
MCC – Mondragón Corporación Cooperativa - Responsable de Relaciones Institucionales
KONFEKOOP – Confederación de Cooperativas de Euskadi - Presidente
FUNKO Confederación de Fundaciones de Euskadi - Presidente

moderador

José María Larrañaga Bolinaga

Ingeniero Técnico. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.

Master en dirección de empresas cooperativas. Escuela Politécnica Superior de Mondragón.                                                                


- Socio cooperativista y miembro del Consejo Rector en Copreci (1963)
- Director de Personal y rector de Ederlan S, Coop (1970)
- Director de Personal de Fagor Electrodomésticos y miembro del Consejo General de Ularco, entidad que agrupaba a las 12 cooperativas del Grupo Fagor (1981)
- Director de formación y difusión cooperativa en Otalora, centro de formación de MCC (1987)
- Director del Instituto Cooperativo Universitario KUI (1999)
- Profesor de La Universidad Mondragón e impartición de Master MBA y cursos para empresarios (1999-2006)
- Miembro del Consejo Superior de Cooperativas Vascas (1999)
- Concejal del Ayuntamiento de Escoriaza durante cuatro legislaturas 
- Ha participado en la creación y presidido la Ikastola Jose Arana de Escoriaza y la Escuela de Magisterio de Escoriaza y ha presidido el Instituto Almen de Enseñanza Secundaria.
- Es profesor invitado en las Universidades de Salamanca, Universidad del País Vasco (UPV); Universidad de Deusto; Universidad Javierana de Cali (Colombia); Universidad Minuto de Dios de Bogotá (Colombia), Universidad de Zaragoza, etc.

fgh